Akademický rok

2023/2024

Akademický rok 2023/2024

(stáhnout celý dokument v  jednom souboru – PDF, 195 stran)

 


I. PREZENTAČNÍ ČÁST

Vedení Jihočeské univerzity, Vedení Pedagogické fakulty JU, Akademický senát PF JU, Vědecká rada PF JU, Děkanát PF JU

Seznam kateder a oddělení PF JU, Další vybraná pracoviště Jihočeské univerzity

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Instrukce k zápisu a upřesňujícímu zápisu

Kreditní systém studia na PF JU

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity

Některé další důležité dokumenty

Poplatky za studium a úhrady za služby

Celoživotní vzdělávání na PF JU

II. STUDIJNÍ PLÁNY

Vysvětlivky zkratek a symbolů použitých ve studijních plánech

Studijní plány bakalářského studia

Bakalářské studium jednospecializační

    Arteterapie

    Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku

    Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ

    Psychologie

    Speciální pedagogika

    Tělesná výchova a sport

    Učitelství pro mateřské školy (prezenční)

    Učitelství pro mateřské školy (kombinované)

    Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ

Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Specializace se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

    Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

    Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

    Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

    Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Studijní plány navazujícího magisterského studia

Navazující magisterské studium jednospecializační

    Psychologie

    Speciální pedagogika

    Tělesná výchova a sport

    Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

    Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium

    Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Učitelství pro střední školy

Studijní plány magisterského studia

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Studijní plány doktorského studia

Didaktika biologie (prezenční)

Didaktika biologie (kombinované)

Educational Psychology (prezenční)

Educational Psychology (kombinované)

Pedagogická psychologie (prezenční)

Pedagogická psychologie (kombinované)

 

 


 

Akademický rok 2022/2023
(stáhnout celý dokument v  jednom souboru – PDF, 189 stran)

Stay in touch
social media

Jeronýmova 10, 371 15 České BudějoviceTel. +420 387 773 020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. +420 387 773 020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2022 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, at the beginning of the previous academic year 2022/2023, we launched a new website of our faculty. A backup version of the old website will be available for some time: https://old.pf.jcu.cz?langset=en