Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 214

 
 

 

 

 

PaedDr. Evžen Perout

e-mail: peroute@pf.jcu.cz
místnost: TL 210

 

 

Studia: 1980-1984 PF UK Praha, speciální pedagogika, 1993-1998 PF JU České Budějovice, arteterapie. 2002 rigorózní zkouška v oboru léčebné pedagogiky na PF UK v Bratislavě, téma práce - Výtvarný projev zrakově postižených.

Zaměstnán: Konzervatoř J. Deyla a střední škola pro zrakově postižené , Maltézské náměstí 14, Praha 1, arteterapeut; PF JU v Českých Budějovicích, ateliér arteterapie - lektor; v letech 1991-2014 NG Praha, lektorské oddělení Sbírky orientálního umění na Zbraslavi - kurátor pro edukaci, v letech 1998-2001 spolupráce s Klinikou dětského a dorostového lékařství, I. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ke Karlovu, Praha 2, arteterapeutická intervence u pacientek s dg. poruchy příjmu potravy.

Členství v odborných společnostech: člen ČAA, člen redakční rady časopisu Arteterapie, člen supervizního týmu ČAA.

publikační činnost

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

facebook