Pokyny ke kvalifikačním pracím

Kvalifikační práce a jejich obhajoba jsou součástí formálního završení studia na PF JU. V dokumentu Podklady pro psaní kvalifikačních prací najdete základní informace, týkající se kritérií, pokynů a doporučení pro psaní kvalifikačních prací na katedře biologie PF JU.

 

Po napsání kvalifikační práce ji vytiskněte dvakrát, na katedře poté necháte pouze jeden výtisk práce a druhý vám zůstane. Není již potřeba odevzdávat práci vypálenou na CD. Při nahrávání práce do STAGu se řiďte pokyny na webu PF JU.

 

Sledujte i aktuální předpisy a dokumenty KBi!

 

Aktuálně vypisovaná témata kvalifikačních prací najdete na nástěnce KBi.