Pokyny ke kvalifikačním pracím

Kvalifikační práce a jejich obhajoba jsou součástí formálního završení studia na PF JU. V dokumentu Podklady pro psaní kvalifikačních prací najdete základní informace, týkající se kritérií, pokynů a doporučení pro psaní kvalifikačních prací na katedře biologie PF JU.

 

Po napsání kvalifikační práce ji vytiskněte dvakrát, na katedře poté necháte pouze jeden výtisk práce a druhý vám zůstane. Není již potřeba odevzdávat práci vypálenou na CD. Při nahrávání práce do STAGu se řiďte pokyny na webu PF JU.

 

Aktuálně vypisovaná témata kvalifikačních prací najdete na nástěnce KBi.