Přijímací řízení

Kritéria pro bodování studijních výsledků uchazečů o studium

 

Více informací ohledně přijímacího řízení: https://www.pf.jcu.cz