Katedra germanistiky

Události na katedře a fotogalerie

 

Fotogalerie 2017-19     Fotogalerie 2016     Fotogalerie 2015     Fotogalerie 2014     Fotogalerie 2013     Fotogalerie 2009-12     Fotogalerie 2006-08

 

10. 12. 2016 - Projekt České Budějovice – Passau

Smyslem projektu,který je součástí celé řady předchozích společných projektů je rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v jižních Čechách a Dolním Bavorsku. Na projektu spolupracují Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra germanistiky a Universität Passau, Lehrstuhl für Schulpädagogik

Projekt podporuje rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří studují a žijí v jižních Čechách a Dolním Bavorsku. Studenti navštěvují fakultní školy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a hospitují ve výuce nebo dokonce přebírají výuku v hodinách německého jazyka. Své zkušenosti zpracovávají v odborně zaměřených seminářích. Smíšené skupiny studentů společně objevují České Budějovice a okolí, pracovní a studijní příležitosti, specifika kuchyně, volnočasové aktivity apod.

                                           

 


 

Prof. Gerald G. Sander, M.A.: Gastvortrag und Workshop – Der deutsche Sozialstaat: Aufgaben, Inhalte und Organisation

15.-16. 12. 2016

       

 


 

Studenti germanistiky mohou absolvovat praxi na fakultní škole v rakouském Freistadtu

Jihočeská univerzita má unikát - fakultní školu v zahraničí. Tou se stala hudební škola Neue Musikmittelschule ve Freistadtu, která bude spolupracovat s pedagogickou fakultou. Fakulta dosud spolupracovala s mateřskými, základními a středními školami v ČR, nejvíce pak v domovském Jihočeském kraji. Do spolupráce s freistadtskou školou se zapojí katedry germanistiky a hudební výchovy. Jejich studenti budou na rakouské škole pravidelně vyučovat v rámci svých pedagogických praxí.

Zprávy TV Jéčko (16. 12. 2016, od 2:26)

Reportáž ČRo (21. 12. 2016)

       

 


 

17. a 18. 11. 2016 – Hospitace ve výuce německého jazyka a cizích jazyků v Neue Musikmittelschule ve Freistadtu

                 

 


 

Univerzita Pasov na katedře germanistiky PF JU, 28. - 30. 5. 2016 | Česko-německý fond budoucnosti | Budweiser Budvar

                                                           

 


 

Musikmittelschule Freistadt 18. 4. 2016

Katedra germanistiky navázala spolupráci s Musikmittelschule ve Freistadtu, kde 18. 4. 2016 odučili studenti katedry germanistiky celkem 6 vyučovacích hodin. Příprava studentek KNJ na výuku ve Freistadtu a na projekt s Univerzitou v Pasově. PhDr. Veronika Hutarová z nakl. Hueber prezentovala nejnovější učebnice němčiny.

                     

 


 

Projekt Interkulturelles Lernen.

Hohenau 14. 3. 2016. Podpořeno česko-německým fondem budoucnosti.

                                                     

 


 

Liber Amicorum

Präsentation der Festschrift für Prof. Václav Bok zum 75. Geburtstag České Budějovice, Konferenz 7. - 9. Mai 2014.

9. Februar 2016

                       

 


 

Současná migrace jako výzva pro učitele němčiny

Studentky naší katedry se se studenty z Plzně zúčastnily třídenního studijního a pracovního pobytu v Chemnitz. Seznámily se s pracovními nabídkami ze stany Sächsische Bildungsagentur. Po ukončení studia zde mají naši absolventi a absolventky možnost získat stabilní zaměstnání a mnoho nových zkušeností při výuce němčiny jako cizího jazyka v přípravných třídách pro děti, které do Německa přišly se současnou migrační vlnou.

   

 

 

Katedra germanistiky ]