mapa stránek

česky     english

Dokumenty

Opatření děkana

č. 1/2016
o úhradách za nadstandardní služby související s výukou výtvarné výchovy

č. 2/2016
hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků akademických pracovníků Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

č. 3/2016
o přestupech v rámci Jihočeské univerzity

 

Opatření proděkanky

č. 1/2016
o doložení zdravotní neschopnosti

č. 2/2016
o organizaci státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro studenty bakalářského studijního oboru Arteterapie

č. 3/2016
o volitelném předmětu státní závěrečné zkoušky ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol

č. 4/2016
o organizaci státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro studenty katedry anglistiky a katedry tělesné výchovy a sportu

č. 5/2016
o termínech zápisu předmětů zimního semestru akademického roku 2016/2017

 

Sdělení tajemnice PF JU

č. 1/2016
Poplatek za habilitační řízení

č. 2/2016,
kterým se upravuje postup při pořizování knih a časopisů

 

Výroční zprávy

(přístupné po přihlášení)

 

Vnitřní předpisy

(přístupné pouze pro PF JU, není-li označeno jinak)

Sazebník úhrad za administrativní úkony platný pro akademický rok 2015/2016 *

 

Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2015/2016 (web JU)

Studijní a zkušební řád JU (web JU)

Stipendijní řád JU (web JU)

Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG (příloha Opatření rektora R 156)

 

Statut Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (.pdf)

Disciplinární řád pro studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jednací řád Vědecké rady PF JU (.pdf)

Rigorózní řád PF JU (.pdf)

Opatření rektora JU, kterým se vydává Pracovní řád JU (R 238, 2013)

Oznámení studentům a učitelům PF JU - přerušení studia (.pdf)