PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Dokumenty

Opatření děkana

č. 1/2014
pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2014/2015

č. 2/2014
ke stravování zaměstnanců


č. 1/2013
o úhradách za nadstandardní služby související s výukou výtvarné výchovy

č. 2/2013
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2013

č. 3/2013
ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2013/2014

č. 4/2013
o průběhu studia v doktorském studijním programu

 

Opatření proděkana

č. 1/2014
o rozsahu výuky v letním semestru AR 2013/2014

č. 2/2014
o organizaci zápisu pro akademický rok 2014/2015

č. 3/2014
o omluvení neúčasti u státní závěrečné zkoušky


č. 1/2013
k postupu při naplňování opatření děkana č. 6/2012

č. 4/2013
o součástech státní závěrečné zkoušky v oborech a kombinacích navazujících magisterských programů

č. 5/2013
o organizaci SZZ na PF JU

č. 6/2013
o termínech zápisu předmětů letního semestru AR 2013/2014

 

Vnitřní předpisy

(přístupné pouze pro PF JU, není-li označeno jinak)

 

Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2013/2014 (Opatření rektora R 236, 2013)

Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG (příloha Opatření rektora R 156)

Studijní a zkušební řád JU (.pdf, web JU)

Stipendijní řád JU (.pdf, web JU)

 

Statut Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (.pdf)

Disciplinární řád pro studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Rigorózní řád PF JU (.pdf)

Opatření rektora JU, kterým se vydává Pracovní řád JU (R 238, 2013)

Prováděcí pokyny upravující organizaci a podmínky celoživotního vzdělávání

Oznámení studentům a učitelům PF JU - přerušení studia (.pdf)

 

 

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU