mapa stránek

česky     english

Dokumenty

Opatření děkana

č. 1/2016
o úhradách za nadstandardní služby související s výukou výtvarné výchovy

č. 2/2016
hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků akademických pracovníků Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

č. 3/2016
o přestupech v rámci Jihočeské univerzity

 

č. 1/2015
ke studentskému hodnocení výuky

č. 2/2015
ke sloučení katedry českého jazyka a literatury a oddělení ruského jazyka a literatury

č. 4/2015
k zavedení jednotného systému využívání e-mailových adres na Pedagogické fakultě JU

č. 6/2015
ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2015/2016

č. 7/2015
o průběhu studia v doktorském studijním programu

č. 8/2015
o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2016/2017

č. 9/2015
Řád habilitačního řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

č. 10/2015
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2015

 

Opatření proděkanky

č. 1/2016
o doložení zdravotní neschopnosti

č. 2/2016
o organizaci státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro studenty bakalářského studijního oboru Arteterapie

č. 3/2016
o volitelném předmětu státní závěrečné zkoušky ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol

č. 4/2016
o organizaci státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro studenty katedry anglistiky a katedry tělesné výchovy a sportu

č. 5/2016
o termínech zápisu předmětů zimního semestru akademického roku 2016/2017

 

č. 1/2015
o organizaci státních závěrečných zkoušek (SZZ) na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU) pro studenty, na jejichž výuce participuje Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ÚBO FF JU)

č. 2/2015
o přijímání cizinců na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU)

č. 3/2015
o termínech zápisu předmětů zimního semestru akademického roku 2015/2016

č. 4/2015
o dozápisu/odzápisu studijních předmětů v akademickém roce 2015/2016

č. 5/2015
o zásadách a pravidlech konání přijímacích zkoušek na Pedagogické fakultě JU

č. 6/2015
o zásadách a pravidlech konání státní závěrečné zkoušky na Pedagogické fakultě JU

č. 7/2015
o termínech zápisu předmětů letního semestru akademického roku 2015/2016

 

Sdělení tajemnice PF JU

č. 1/2016
Poplatek za habilitační řízení

 

Výroční zprávy

(přístupné po přihlášení)

 

Vnitřní předpisy

(přístupné pouze pro PF JU, není-li označeno jinak)

Sazebník úhrad za administrativní úkony platný pro akademický rok 2015/2016 *

 

Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2015/2016 (web JU)

Studijní a zkušební řád JU (web JU)

Stipendijní řád JU (web JU)

Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG (příloha Opatření rektora R 156)

 

Statut Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (.pdf)

Disciplinární řád pro studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jednací řád Vědecké rady PF JU (.pdf)

Rigorózní řád PF JU (.pdf)

Opatření rektora JU, kterým se vydává Pracovní řád JU (R 238, 2013)

Oznámení studentům a učitelům PF JU - přerušení studia (.pdf)