PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Úřední deska PF JU

 

Volby děkana/děkanky PF JU na funkční období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2018
vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana/děkanky PF JU, vyhláška o organizaci a průběhu voleb, seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu

aktualizováno 18. 4. 2014

Výběrové řízení na obsazení míst vysokoškolských učitelů
na na katedře aplikované fyziky a techniky, katedře informatiky, katedře pedagogiky a psychologie a katedře výtvarné výchovy

přidáno 4. 4. 2014

Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry výtvarné výchovy

přidáno 4. 4. 2014

Děkanské volno - 29. 4. 2014
z důvodu vystoupení kandidátů na funkci děkana/děkanky PF JU před akademickou obcí

přidáno 4. 4. 2014

Opatření děkana č. 1/2014
- pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2014/2015

přidáno 22. 1. 2014

Sazebník úhrad za administrativní úkony
- platný pro akademický rok 2013/2014.

aktualizováno 9. 9. 2013

Volba kandidáta na funkci rektora JU na období 2012 - 2016 (web JU)

přidáno 31. 10. 2011

Oznámení studentům a učitelům PF JU - přerušení studia (.pdf)

přidáno 20. 5. 2009

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU