Úřední deska PF JU

 

Sazebník úhrad za administrativní úkony
- platný pro akademický rok 2016/2017.

aktualizováno 12. 9. 2016

Oznámení o zahájení habilitačního řízení - MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.

přidáno 2. 5. 2016

Opatření děkana č. 8/2015
o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2016/2017

přidáno 13. 11. 2015

Volby do Akademického senátu PF JU pro období 2014-2016
výsledky voleb
seznam kandidátů
vyhláška o organizaci a průběhu voleb
rozhodnutí děkana o konání voleb

aktualizováno 13. 11. 2014

Volby děkana/děkanky PF JU na funkční období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2018
VÝSLEDEK VOLBY

aktualizováno 6. 5. 2014

Volby do Akademického senátu JU pro období 2014-2017
vyhlášení a organizace voleb do AS JU, formuláře

přidáno 6. 5. 2014

Oznámení studentům a učitelům PF JU - přerušení studia (.pdf)

přidáno 20. 5. 2009