PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Úřední deska PF JU

 

Oznámení o obhajobách disertačních prací - Ing. Emilie Šeptáková, Ing. Vladimír Kormanec, Mgr. Vladimír Bradáč
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, společný doktorský obor PF JU, FPE ZČU, PdF OU a PdF UHK
8. 6. 2015

přidáno 18. 5. 2015

Výběrové řízení na obsazení míst vysokoškolských učitelů
v ateliéru arteterapie a na katedře pedagogiky a psychologie

přidáno 30. 4. 2015

Výběrové řízení na obsazení míst vysokoškolských učitelů
na katedře anglistiky, katedře biologie a katedře tělesné výchovy a sportu

přidáno 24. 4. 2015

Volby do Akademického senátu PF JU pro období 2014-2016
výsledky voleb
seznam kandidátů
vyhláška o organizaci a průběhu voleb
rozhodnutí děkana o konání voleb

aktualizováno 13. 11. 2014

Sazebník úhrad za administrativní úkony
- platný pro akademický rok 2014/2015.

aktualizováno 19. 9. 2014

Volby děkana/děkanky PF JU na funkční období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2018
VÝSLEDEK VOLBY

aktualizováno 6. 5. 2014

Volby do Akademického senátu JU pro období 2014-2017
vyhlášení a organizace voleb do AS JU, formuláře

přidáno 6. 5. 2014

Oznámení studentům a učitelům PF JU - přerušení studia (.pdf)

přidáno 20. 5. 2009

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
Hledáme instruktory sportovních kurzů