Symbol PF Katedry

Katedra anglistiky

Katedra biologie

Katedra aplikované fyziky a techniky

Katedra geografie

Katedra germanistiky

Katedra hudební výchovy

Katedra informatiky

Katedra matematiky

Katedra pedagogiky a psychologie

Katedra slovanských jazyků a literatur

Katedra společenských věd

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra výchovy ke zdraví

Katedra výtvarné výchovy

Ateliér arteterapie