Symbol PF Den otevřených dveří – 20. a 21. 1. 2022

Nejčastější otázky k přijímacímu řízení

 

 1. Kdy budou zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek (přijímacího řízení)?

  Výsledky jsou/budou zveřejněny v IS STAG v prvním červencovém týdnu.

 2. Zaslal/a jsem katalogový list poštou, musím s ním znovu přijít na přijímací zkoušky?

  Ne, viz článek 16 Opatření děkanky 10/2020Opatření děkanky 9/2021 čl. 3, odst. 5.

 3. Musím dát dopředu vědět, který ze dvou termínů přijímací zkoušky jsem si vybral/a?

  U většiny studijních programů jsou nabízeny dva rovnocenné termíny, uchazeč si jeden zvolí a o své volbě fakultu neinformuje. U některých studijních programů je v jejich popisu ostatních podmínek přímo uvedeno, že si uchazeč musí zvolit termín zapsáním. Pokud je to stanoveno v popisu studijního programu/specializace, do nichž se vyhlašuje přijímání ke studiu, s uvedením ostatních podmínek, tak ano.

 4. Sdělujete počet zájemců o daný studijní program?

  Ne. Na požádání je možné sdělit počty z předchozích let.

 5. Do kterého termínu musím doložit maturitní vysvědčení? Můžu ho poslat poštou – na kterou adresu? Můžu ho přinést osobně – kam?

  Dle Opatření děkanky 9/2021, čl. 3 je uchazeč povinen doručit PF JU (na studijní oddělení či na příslušnou katedru garantovi přijímacího řízení v den konání přijímací zkoušky) dokument prokazující dosažení předchozího stupně vzdělání podle části II. opatření o přijímání ke studiu (10/2020) nejpozději do 17. 6. 2022.

 6. Musím přihlášku ještě vytisknout a poslat poštou?

  Ne

 7. Dočetl/a jsem se o mezifakultním studiu? Na kterou fakultu posílám přihlášku?

  Vše je uvedeno v Opatření děkanky 9/2021 v popisu studijního programu/specializace, do nichž se vyhlašuje přijímání ke studiu, s uvedením ostatních podmínek. Je nutné se podívat na stanovené podmínky pro přijetí.

 8. Který obor studijní program je možné studovat v mezifakultním studiu?

  Jedná se o bakalářské studium sdružené zaměřené na vzdělávání na střední škole. Více naleznete v Opatření děkanky 9/2021.

 9. Kdy se stávám studentem/studentkou PF JU?

  Zápisem ke studiu.

 10. V případě, že budu potřebovat další informace k přijímacím zkouškám, kam se mohu obrátit?

  Na garanta přijímacího řízení, který je uveden v popisu studijního programu/specializace, do nichž se vyhlašuje přijímání ke studiu (viz Opatření 9/2021) nebo v případě obecných informací k přijímacímu řízení na studijní odd. PF JU.

 11. Musím fakultě sdělit výsledek NSZ?

  Výsledek NSZ uchazeč nedokládá, musí však v rámci přihlášky k NSZ udělit souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě.

 

Pokud jsi nenašel/nenašla odpověď na tvou otázku ani zde, napiš nám na info@pf.jcu.cz.