Symbol PF Den otevřených dveří – 20. a 21. 1. 2022

Informace o přijímacím řízení

 

Co potřebuji vědět pro podání přihlášky?

 

 1. Přihlášky do akademického roku 2022/2023 lze podávat v termínu od 15. 11. 2021 do 31. 3. 2022 včetně.

  Termín pro úhradu poplatku je shodný s termínem podání přihlášky, tedy do 31. 3. 2022 včetně.

  Podání přihlášky: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

  Podrobnosti k jejímu podání stanovuje článek 13 opatření o přijímání ke studiu.

 2. Přihláška je pouze elektronická. Případné přílohy dle dalších podmínek pro přijetí uvedených u konkrétních studijních programů a specializací doručí uchazeč poštou nebo osobně na studijní oddělení.
 3. Uchazeč může podat neomezený počet přihlášek ke studiu, ale maximálně 1 přihlášku ke studiu konkrétního zvoleného programu a specializace. Podanou přihlášku není možné převést na jiný studijní program, ani specializaci.
 4. Povinností uchazeče je, aby ve své e-přihlášce uvedl svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou mu tak mohou být zasílány informace o přijímacím řízení. Také doporučujeme uvést kontaktní telefon.
 5. V bakalářském studiu dvouspecializačním zaměřeném na vzdělávání na 2. stupni ZŠ si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace, viz https://chci-studovat.pf.jcu.cz/bc_2.php
 6. V bakalářském studiu sdruženém zaměřeném na vzdělávání na SŠ si uchazeč vybírá libovolnou kombinaci (maior-minor) studijních programů Tělesná výchova, Hudební výchova a Základy společenských věd, s výjimkou Hudební výchovy jsou možné také kombinace s Dějepisem. Ve všech těchto případech podává uchazeč přihlášku na Pedagogické fakultě a bude studentem Pedagogické fakulty. Dále jsou možné kombinace s Náboženstvím (tehdy však podává přihlášku na Teologické fakultě a bude studentem Teologické fakulty), nebo s Českým jazykem a literaturou (pak přihlášku podává na Filozofické fakultě a bude studentem Filozofické fakulty). Vše na https://chci-studovat.pf.jcu.cz/bc_2.php
 7. Kompletní informace o přijímání ke studiu na PF JU se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023 naleznete zde: https://www.pf.jcu.cz/education/applicants/

 

Kdy se budou konat přijímací zkoušky?

 

 1. Termín přijímacích zkoušek se stanovuje na 28. 5. 2022 – 12. 6. 2022. Podrobnosti k přijímací zkoušce stanovuje článek 15 opatření o přijímání ke studiu. Podrobnosti k ověřování podmínek pro přijetí mimo přijímací zkoušku stanovuje článek 16 opatření o přijímání ke studiu.
 2. Pozvánku s konkrétními termíny přijímací zkoušky (pokud se koná) obdrží uchazeč do konce dubna 2022 na e-mail, který uvedl v elektronické přihlášce.
 3. Doporučujeme uchazečům, aby se pečlivě seznámili s dalšími podmínkami pro přijetí uvedenými u jednotlivých studijních programů/specializací.

 

Co můžu studovat po dosažení středního vzdělání s maturitou?

 

Informace o programech určených absolventům středních škol naleznete na https://chci-studovat.pf.jcu.cz/

 

Co můžu studovat po dosažení bakalářského nebo jiného vysokoškolského stupně vzdělání?

 

Informace o programech určených absolventům bakalářského studia naleznete na https://chci-studovat.pf.jcu.cz/