Symbol PF Den otevřených dveří – 21. a 22. 1. 2021

Informace o přijímacím řízení

 

Co potřebuji vědět pro podání přihlášky?

 

 1. Přihlášky do akademického roku 2021/2022 lze podávat v termínu od 1. 12. 2020 do 31. 3. 2021 včetně.

  Termín pro úhradu poplatku je shodný s termínem podání přihlášky, tedy do 31. 3. 2021 včetně.

  Podání přihlášky: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

  Podrobnosti k jejímu podání stanovuje článek 13 opatření o přijímání ke studiu.

 2. Přihláška je pouze elektronická. Případné přílohy dle dalších podmínek pro přijetí uvedených u konkrétních studijních programů a specializací doručí uchazeč poštou nebo osobně na studijní oddělení.
 3. Uchazeč může podat neomezený počet přihlášek ke studiu, ale maximálně 1 přihlášku ke studiu konkrétního zvoleného programu a specializace. Podanou přihlášku není možné převést na jiný studijní program, ani specializaci.
 4. Povinností uchazeče je, aby ve své e-přihlášce uvedl svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou mu tak mohou být zasílány informace o přijímacím řízení. Také doporučujeme uvést kontaktní telefon.
 5. V bakalářském studiu dvouspecializačním zaměřeném na vzdělávání na 2. stupni ZŠ si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace, viz https://www.pf.jcu.cz/chci-studovat/bc_2.php
 6. V bakalářském studiu sdruženém zaměřeném na vzdělávání na SŠ si uchazeč vybírá libovolnou kombinaci (maior-minor) studijních programů Tělesná výchova, Hudební výchova a Základy společenských věd. K těmto si může zvolit i Náboženství, přihlášku však podá na Teologické fakultě a bude pak studentem Teologické fakulty. Dějepis může kombinovat pouze s Tělesnou výchovou, nebo se Základy společenských věd. Základy společenských věd může uchazeč studovat v kombinaci s českým jazykem a literaturou, přihlášku však podá na Filozofické fakultě a bude pak studentem Filozofické fakulty. Vše na https://www.pf.jcu.cz/chci-studovat/bc_2.php
 7. Kompletní informace o přijímání ke studiu na PF JU se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022 naleznete zde: https://www.pf.jcu.cz/education/applicants/

 

Kdy se budou konat přijímací zkoušky?

 

 1. Termín přijímacích zkoušek se stanovuje na 29. 5. 2021 – 13. 6. 2021. Podrobnosti k přijímací zkoušce stanovuje článek 15 opatření o přijímání ke studiu. Podrobnosti k ověřování podmínek pro přijetí mimo přijímací zkoušku stanovuje článek 16 opatření o přijímání ke studiu.
 2. Pozvánku s konkrétními termíny přijímací zkoušky (pokud se koná) obdrží uchazeč do konce dubna 2021 na e-mail, který uvedl v elektronické přihlášce.
 3. Doporučujeme uchazečům, aby se pečlivě seznámili s dalšími podmínkami pro přijetí uvedenými u jednotlivých studijních programů/specializací.

 

Co můžu studovat po dosažení středního vzdělání s maturitou?

 

Informace o programech určených absolventům středních škol naleznete na https://www.pf.jcu.cz/chci-studovat/

 

Co můžu studovat po dosažení bakalářského nebo jiného vysokoškolského stupně vzdělání?

 

Informace o programech určených absolventům bakalářského studia naleznete na https://www.pf.jcu.cz/chci-studovat/