Symbol PF Den otevřených dveří – 21. a 22. 1. 2021

Přírodopis

Katedra biologie

 

webové stránky katedry:

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kbi/

 

studijní programy:

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání na 2. st. ZŠ (Bc.)

Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací přírodopis (nav. Mgr.)

 

prezentace katedry (.pdf)

 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc.) (kritéria přijímacího řízení)

Učitelství přírodopisu (nav. Mgr.) (kritéria přijímacího řízení)

 

 

On-line den otevřených dveří:

 

 

textový chat:

čtvrtek 21. 1. 2021: 8.00 – 10.00, 13.00 – 14.00

pátek 22. 1. 2021: 8.30 – 10.30, 13.00 – 14.00

https://cesnet.zoom.us/j/96714736075