Informace

 

Setkání absolventů a účastníků CŽV se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace ruší.

 

Setkání účastníků a absolventů CŽV se bude konat na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v budově Jeronýmova 10 v Českých Budějovicích.

Mapu naleznete zde https://www.pf.jcu.cz/about/

 

Registrace bude probíhat v přízemí budovy od 8:00 hodin.

 

V 8:30 hodin přivítá všechny přihlášené účastníky, absolventy, hosty a lektory zástupce z vedení fakulty v učebně J405 a seznámí Vás s novinkami naší fakulty.

 

Od 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hodin budou probíhat jednotlivé aktivity dle rozvrhu.

Na setkání je třeba se elektronicky přihlásit zde.

Všichni zájemci, kteří se přihlásili na původní termín 28. 3. 2020, jsou registrováni.

 

V ceně účastnického poplatku je pohoštění, které bude k dispozici v prostorách učebny J304 v době přestávek – od 10:30 a od 12:30.

 

Účastnický poplatek ve výši 300,- Kč je splatný do 31. 10. 2020.

Platba elektronicky na:

Číslo účtu: 104725778/0300

Variabilní symbol: 1305

Do poznámky uveďte stejný email jako při registraci

V případě, že požadujete vystavit fakturu, obraťte se prosím na e-mail advo@pf.jcu.cz paní Alena Dvořáková

Do e-mailu uveďte přesné fakturační údaje, včetně IČ.

Fakturu je možno vystavit pouze před úhradou, na pozdější požadavky nebude brán zřetel.

 

 

administrace