Symbol PF Věda a výzkum

Aktuality

Oznámení o konání Rigorózního řízení

Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D., 26. 11. 2018

05. 11. 2018

Kontakt

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

387 773 018

prodekan_veda@pf.jcu.cz

proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií

Mgr. Martina Faltová

387 773 214

faltova@pf.jcu.cz

oddělení vědy a zahraničí