Symbol PF Věda a výzkum

Aktuality

Oznámení o konání Rigorózního řízení

Mgr. Lenka Hessová, 12. 10. 2018

21. 09. 2018

Kontakt

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

387 773 018

prodekan_veda@pf.jcu.cz

proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií

Mgr. Martina Faltová

387 773 214

faltova@pf.jcu.cz

oddělení vědy a zahraničí