Symbol PF Věda a výzkum

Aktuality

Oznámení o habilitační přednášce a obhajobě habilitační práce

Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

05. 06. 2019

Oznámení o zahájení habilitačního řízení

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, Ph.D.

07. 05. 2019

Kontakt

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

387 773 018

prodekan_veda@pf.jcu.cz

proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií

Mgr. Martina Faltová

387 773 214

faltova@pf.jcu.cz

oddělení vědy a zahraničí