Symbol PF Věda a výzkum

Aktuality

Oznámení o zahájení habilitačního řízení

Mgr. Dana Buršíková, Ph.D.

04. 12. 2018

Oznámení o konání Rigorózního řízení

Mgr. Bc. Josef Šupler, 19. 12. 2018

26. 11. 2018

Kontakt

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

387 773 018

prodekan_veda@pf.jcu.cz

proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií

Mgr. Martina Faltová

387 773 214

faltova@pf.jcu.cz

oddělení vědy a zahraničí