Symbol PF Věda a výzkum

Aktuality

Oznámení o habilitační přednášce a obhajobě habilitační práce

Mgr. Lenka Sokolová, Ph.D., 10. 4. 2019

08. 04. 2019

Oznámení o zahájení habilitačního řízení

Mgr. Lenka Sokolová, Ph.D.

08. 02. 2019

Kontakt

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

387 773 018

prodekan_veda@pf.jcu.cz

proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií

Mgr. Martina Faltová

387 773 214

faltova@pf.jcu.cz

oddělení vědy a zahraničí