Symbol PF Vedení fakulty

V případě dotazů pište na tuto e-mailovou adresu: dekanat@pf.jcu.cz

Proděkani


Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

387 773 058

prodekan_rozvoj@pf.jcu.cz

J 203

proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj

zástupce děkanky


PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

387 773 090

prodekan_stud@pf.jcu.cz

J 205

pondělí 8.30 - 11.30

proděkanka pro studium a studentské praxe


prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

387 773 018

prodekan_veda@pf.jcu.cz

J 206

proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií


PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

387 773 049

prodekan_akre@pf.jcu.cz

J 206

proděkan pro akreditace a spolupráci s praxí


doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

387 773 205, 387 773 076

prodekan_zahr@pf.jcu.cz

TL 305

proděkanka pro zahraniční vztahy

Tajemnice:


Ing. Jana Lopourová, Ph.D.

387 773 022

lopourova@pf.jcu.cz

J 210

hospodaření a vnitřní správa fakulty

investiční rozvoj