Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Studijní plány

Profily vyučujících

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Závěr Bc. a Mgr. studia

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Granty

Publikační činnost katedry

English

Rozpis SZZ - leden/únor 2019

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

 

Další katedry PF JU

 

Konzultační hodiny

(ZS 2018/19)

 

prof. PhDr. Miloš ZELENKA, DrSc.
vedoucí katedry
Úterý 9.30 - 11.00
Úřední hodiny: Středa 11.30 - 12.30
     
PhDr. Ivana ŠIMKOVÁ, Ph.D.
tajemnice katedry
Úterý 12.00 - 13.00
Čtvrtek 13.00 - 14.00
     
Mgr. Gabriela NOHAVOVÁ Úterý 11.30 - 12.15
  Čtvrtek 10.45 - 11.30
     
PhDr. Milena NOSKOVÁ, Ph.D. Středa 10.00 - 11.15
     
PhDr. Milan POKORNÝ, Ph.D. Úterý 9.30 - 10.00 (liché týdny)
     
PhDr. Martin SCHACHERL, Ph.D. Středa 16.30 - 17.00
     

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman