Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Projekty

Publikace

 

Další katedry PF JU

 

Konzultační hodiny

(ZS 2019/20)

 

prof. PhDr. Miloš ZELENKA, DrSc.
vedoucí katedry
Úterý 13.00 - 13.45
Úřední hodiny: Středa 9.30 - 10.30
     
PhDr. Ivana ŠIMKOVÁ, Ph.D.
tajemnice oddělení
Pondělí 12.00 - 13.00
Čtvrtek 13.00 - 14.00
     
Mgr. Gabriela NOHAVOVÁ Čtvrtek 9.30 - 10.15
     
PhDr. Milena NOSKOVÁ, Ph.D. Úterý 10.00 - 10.45
Středa 10.00 - 10.45
     
PhDr. Milan POKORNÝ, Ph.D. Úterý 9.30 - 10.00
11.30 - 12.00
(liché týdny)
     
PhDr. Martin SCHACHERL, Ph.D. Středa 16.30 - 17.00
     

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman