Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Studijní plány

Profily vyučujících

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Závěr Bc. a Mgr. studia

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Granty

Publikační činnost katedry

English

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

 

Další katedry PF JU

 

Opatření vedoucího oddělení českého jazyka a literatury PF JU
k uznávání zkoušek a státních závěrečných zkoušek

 

Žadatel o uznání předmětu předloží žádost vedoucímu katedry a žádost o uznání předmětů bude projednávat pouze s ním. Na žádosti musí být uvedeno její zdůvodnění.

Na základě rozhodnutí vedoucího katedry nebudou studentům uznány zkoušky s klasifikací "dobře" při uznávání předmětů z předchozího studia.
Neuznané předměty musí být absolvovány v plném rozsahu.

V případě, že se jedná o změnu předmětu (nová akreditace oboru, změna verze studijního plánu, student z jiné vysoké školy), katedra porovná předměty, o jejichž uznání student žádá, s předměty, které je v rámci daného programu na PF JU nezbytné absolvovat. Následně rozhodne o jejich možném uznání na základě příslušných podkladů, které student předloží (výpis absolvovaných předmětů, příp. sylaby jednotlivých předmětů).

Uznání předmětů postoupí katedra studijnímu proděkanovi, který oficiálně předměty (podle návrhu kateder) uzná. Studentovi je o tom zaslán dopis s uvedením, které předměty jsou mu uznány, a zároveň v souladu se studijním řádem je mu na základě množství uznaných předmětů nově stanovena maximální doba studia.

 

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
vedoucí oddělení českého jazyka a literatury

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman