Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Projekty

Publikace

Rozpis SZZ – leden/únor 2020

 

Další katedry PF JU

 

Sdělení vedoucího katedry k organizaci SZZ (AR 2019/20)

 

Státní závěrečné zkoušky z českého jazyka a literatury
zimní termín 2019/2020

studijní obor termín konání
SZZ z ČJL
přihláška splnění
podmínek SZZ
odevzdání
kvalifikační práce
a portfolia
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Bakalářské studium
Navazující magisterské studium
27. 1. - 7. 2. 2020 do 12. 1. 2020 do 10. 1. 2020 do 2. 1. 2020

 

Státní závěrečné zkoušky z českého jazyka a literatury
letní termín 2019/2020

studijní obor termín konání
SZZ z ČJL
přihláška splnění
podmínek SZZ
odevzdání
kvalifikační práce
a portfolia
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Navazující magisterské studium
25. 5. - 28. 5. 2020 do 26. 4. 2020 do 24. 4. 2020 24. 4. 2020
Bakalářské studium 15. 6. - 16. 6. 2020 do 26. 4. 2020 do 22. 5. 2020 11. 5. 2020

 

Státní závěrečné zkoušky z českého jazyka a literatury
podzimní termín 2019/2020

studijní obor termín konání
SZZ z ČJL
přihláška splnění
podmínek SZZ
odevzdání
kvalifikační práce
a portfolia
Bakalářské studium
Navazující magisterské studium
31. 8. - 3. 9. 2020 do 10. 7. 2020 do 26. 6. 2020 31. 7. 2020
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ NEKONÁ SE      

 

 

* BP/DP se odevzdává na sekretariát ústavu/katedry, kde byla práce zadána.
Portfolio student odevzdává na KSJL PF. Netýká se Bc. studia.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman