Symbol PF Zahraniční vztahy

Aktuality

Nabídka stáže v Českém centru Londýn

přihlášky do 27. 9. 2019

19. 09. 2019

Stipendijní možnosti do německy mluvících zemí

Německo (DAAD, BTHA), Švýcarsko, Rakousko (AKTION)

16. 09. 2019

Stipendia AIA na pobyty v Mexiku

přihlášky do 16. 9. 2019

05. 09. 2019

Možnost stáže pro studenty výchovy ke zdraví a tělesné výchovy a sportu

Dánsko, Gerlev Academy – podzim 2019, jaro 2020

17. 07. 2019

Stáž v oblasti kulturní diplomacie (studenti VV, AJ)

Brusel, LS 2019/2020 a ZS 2020/2021

27. 06. 2019

S Erasmem do Londýna!

hledáme učitele češtiny jako cizího jazyka pro dospělé

20. 05. 2019

Fulbrightova komise – stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

přihlášky do 1. 9. 2019 resp. 1. 2. 2020

30. 04. 2019

Užitečné odkazy


Kontakt

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

387 773 205

prodekan_zahr@pf.jcu.cz

proděkanka pro zahraniční vztahy

Ing. Karolína Svobodová

+420 387 773 048

svobodova@pf.jcu.cz

oddělení vědy a zahraničí