Symbol PF Zahraniční vztahy

Aktuality

Nabídka stipendií na kanadských univerzitách

1850 celosvětových stipendií pro mladé lidi a manažery

14. 10. 2019

Lapland UAS´ International Week

Staff week – Lapland University of Applied Sciences, Rovaniemi

01. 10. 2019

Stipendijní možnosti do německy mluvících zemí

Německo (DAAD, BTHA), Švýcarsko, Rakousko (AKTION)

16. 09. 2019

Možnost stáže pro studenty výchovy ke zdraví a tělesné výchovy a sportu

Dánsko, Gerlev Academy – podzim 2019, jaro 2020

17. 07. 2019

Stáž v oblasti kulturní diplomacie (studenti VV, AJ)

Brusel, LS 2019/2020 a ZS 2020/2021

27. 06. 2019

S Erasmem do Londýna!

hledáme učitele češtiny jako cizího jazyka pro dospělé

20. 05. 2019

Fulbrightova komise – stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

přihlášky do 1. 9. 2019 resp. 1. 2. 2020

30. 04. 2019

Užitečné odkazy


Kontakt

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

387 773 205

prodekan_zahr@pf.jcu.cz

proděkanka pro zahraniční vztahy

Ing. Karolína Svobodová

+420 387 773 048

svobodova@pf.jcu.cz

oddělení vědy a zahraničí