Symbol PF Zahraniční vztahy

Aktuality

Stipendia na základě mezinárodních smluv – Japonsko

přihlášky do 29. 5. 2019

21. 05. 2019

S Erasmem do Londýna!

hledáme učitele češtiny jako cizího jazyka pro dospělé

20. 05. 2019

MSLU Russian Language and Culture Summer School 2019

přihlášky do 1. 6. 2019

05. 03. 2019

Summer Programs 2019 – Basel, Switzerland

přihlášky do 1. 5. resp. 20. 6. 2019

28. 02. 2019

Užitečné odkazy


Kontakt

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

387 773 205

prodekan_zahr@pf.jcu.cz

proděkanka pro zahraniční vztahy

Ing. Karolína Svobodová

+420 387 773 048

svobodova@pf.jcu.cz

oddělení vědy a zahraničí