Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

Celoživotní vzdělávání

 

DVPP – Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)

DVPP – Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)

DVPP – Učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ (v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)

 

Šablonové kurzy pro učitele ZŠ

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace I-III

 

Směrnice vedoucího katedry slovanských jazyků a literatur č. 1/2022 (k provedení opatření k Řádu celoživotního vzdělávání)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman