Symbol PF Katedry

Katedra anglistiky

Katedra biologie

Katedra aplikované fyziky a techniky

Katedra geografie

Katedra germanistiky

Katedra hudební výchovy

Katedra informatiky

Katedra matematiky

Sekce pedagogických a psychologických programů

Katedra slovanských jazyků a literatur

Katedra společenských věd

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra výchovy ke zdraví

Katedra výtvarné výchovy

Ateliér arteterapie

Spolupracující katedry na JU

Katedra aplikované chemie FZT JU

Historický ústav FF JU

Katedra pedagogiky TF JU