Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Projekty

Publikace

 

Další katedry PF JU

 

Sdělení vedoucího katedry k organizaci SZZ (AR 2019/20)

 

Letní semestr 2019/2020

Na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření zde dne 15. 3. 2020, kdy byl vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, došlo ke změně organizace letního semestru, změna vychází z aktuální situace vývoje pandemie ke dni 19. 3. 2020. Zda nově stanovené termíny pro splnění studijních povinností za LS AK 2019/2020 bude možné realizovat, bude záležet na vývoji krizové situace ve dnech následujících.

 

Státní závěrečné zkoušky z českého jazyka a literatury
letní termín 2019/2020

studijní obor termín konání
SZZ z ČJL
přihláška splnění
podmínek SZZ
odevzdání
kvalifikační práce
a portfolia
Bakalářské studium 15. 6. - 16. 6. 2020 do 24. 5. 2020 do 22. 5. 2020 17. 5. 2020
Navazující magisterské studium 17. 6. – 18. 6. 2020 do 24. 5. 2020 do 22. 5. 2020 17. 5. 2020
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 18. 6. – 19. 6. 2020 do 24. 5. 2020 do 22. 5. 2020 17. 5. 2020

 

Státní závěrečné zkoušky z českého jazyka a literatury
podzimní termín 2019/2020

studijní obor termín konání
SZZ z ČJL
přihláška splnění
podmínek SZZ
odevzdání
kvalifikační práce
a portfolia
Bakalářské studium 31. 8. – 1. 9. 2020 do 12. 7. 2020 do 10. 7. 2020 10. 7. 2020
Navazující magisterské studium 2. 9. – 3. 9. 2020 do 12. 7. 2020 do 10. 7. 2020 10. 7. 2020
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 3. 9. – 4. 9. 2020 do 12. 7. 2020 do 10. 7. 2020 10. 7. 2020

 

 

* BP/DP se odevzdává na sekretariát ústavu/katedry, kde byla práce zadána.
Portfolio student odevzdává na Katedru slovanských jazyků a literatur PF, Oddělení českého jazyka. Netýká se Bc. studia.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman