JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Den otevřených dveří - 18. 1. 2019

Informace o přijímacím řízení a o studijních programech se podávají dle následujícího harmonogramu.

budova Jeronýmova 10     mapa

učebna č. začátek obor popis cesty do učebny od hlavního vchodu
113
 
8.00–11.00 Centrum dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) přízemím doprava, 2. dveře
136
(25 míst)
8.30, 10.00 Informační technologie
+ Informační technologie a e-learning
(Bc.)
+ Informatika (nav. Mgr.)
+ Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (Dokt.)
přízemím doprava, prosklené dveře na konci chodby
217
(48 míst)
8.30, 10.00, 11.30, 13.00 Fyzika (Bc., navaz. Mgr.)
+ Technická výchova (Bc., navaz. Mgr.)
+ Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
+ Teorie vzdělávání ve fyzice (Dokt.)
1. schodištěm do 1. patra, dát se chodbou doleva, 1. dveře na levé straně, touto chodbou rovně a jedná se o 2. učebnu na levé straně
306
(24 míst)
10.30, 13.00 Historie (Bc.)
+ Dějepis (navaz. Mgr.)
1. schodištěm do 2. patra, dát se chodbou doprava a 2. učebna po levé straně
312
(24 míst)
8.30, 11.30, 12.30 Chemie (Bc., navaz. Mgr.) 1. schodištěm do 2. patra, dát se chodbou doleva a učebna na pravé straně před schody oddělujícími budovy Jeronýmova 8 a 10
321
(40 míst)
8.30, 11.30, 14.30 Přírodopis (Bc., navaz. Mgr.)
+ Přírodovědná a ekologická výchova (Bc.)
+ Vzdělávání v biologii (Dokt.)
1. schodištěm do 2. patra, dát se chodbou doleva, dveřmi proti učebně J 312 vejít do chodby, jít na samý konec chodby, vlevo je učebna J 321
326
(24 míst)
10.00, 11.30, 13.00 Matematika (Bc., navaz. Mgr.)
+ Teorie vzdělávání v matematice (Dokt.)
2. schodištěm (schodištěm na konci chodby v přízemí) do 2. patra, poté doprava a 5. učebna zleva na této chodbě (těsně před schody dělícími budovy Jeronýmova 8 a 10)
405
(60 míst)
406
(24 míst)
418
8.30, 11.30, 14.30 Zeměpis (Bc., navaz. Mgr.)
+ Geografie pro veřejnou správu (Bc.)
1. schodištěm nebo výtahem do 3. patra

 

budova Dukelská 9     mapa

učebna č. začátek obor popis cesty do učebny od hlavního vchodu
224
(24 míst)
8.30, 11.30, 13.00 Sociální pedagogika (Bc.) schodištěm do 1. patra, dát se doprava, učebna na konci chodby vlevo
240
(200 míst)
9.00, 11.00 Anglický jazyk (Bc., navaz. Mgr.) schodištěm do 1. patra, dát se doleva, po schůdkách doleva do auly
315
(56 míst)
10.00, 13.00 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.) schodištěm do 2. patra, dát se doleva, učebna vpravo
319
(23 míst)
8.30, 11.00 Německý jazyk (Bc., navaz. Mgr.) schodištěm do 2. patra, dát se doprava, učebna vlevo
321
(124 míst)
10.00, 13.00 Speciální pedagogika předškolního věku -
učitelství pro mateřské školy
(Bc.)
schodištěm do 2. patra, dát se doprava, učebna na konci chodby vlevo
321
(124 míst)
11.30, 14.30 Učitelství pro mateřské školy (Bc.) schodištěm do 2. patra, dát se doprava, učebna na konci chodby vlevo
409
(40 míst)
8.30, 11.30, 13.00 Výtvarná tvorba (Bc., jedno- i dvouoborová)
Výtvarná výchova + ZUŠ (VV) (navaz. Mgr.)
výtahem vlevo do 3. patra, dát se doleva, 1. učebna vpravo
412
(48 míst)
10.00, 13.00 Český jazyk a literatura (Bc., navaz. Mgr.) výtahem vlevo do 3. patra, dát se doprava, 2. učebna vlevo

 

budova U Tří lvů 1A     mapa

učebna č. začátek obor popis cesty do učebny od hlavního vchodu
102
(50 míst)
8.30, 11.30 Hudební výchova (dvouoborové)
+ Hra na nástroj nebo zpěv (jednooborové) (Bc., navaz. Mgr.)
přízemím rovně, učebna na konci chodby vlevo
201
(60 míst)
9.30, 13.00
 
 
10.45–11.15
Psychologie (Bc., jednooborová; navaz. Mgr. dvouoborová)
+ Pedagogická psychologie (Dokt.)
 
Prezentace vědeckého projektu: Co o nás prozradí to, jak mluvíme?
schodištěm do 1. patra, po chodbě rovně, učebna vlevo
201
(60 míst)
11.30, 14.30 Arteterapie (Bc.) schodištěm do 1. patra, po chodbě rovně, učebna vlevo
408 a 411
(40 míst)
8.30, 11.30, 14.30 Společenské vědy (Bc.)
+ Základy společenských věd
a Občanská výchova
(navaz. Mgr.)
408 – schodištěm nebo výtahem vpravo do 3. patra, dát se doleva, učebna na konci chodby vpravo
411 – výtahem vpravo do 3. patra, učebna hned vlevo

 

budova Na Sádkách 305/2a     mapa

učebna č. začátek obor popis cesty do učebny od hlavního vchodu
PT-KTV1
(74 míst)
10.00, 13.00 Tělesná výchova a sport (Bc., jedno- i dvouoborové)
+ Tělesná výchova (navaz. Mgr.)
vstup pro diváky, schodištěm do 1. patra, dát se doprava, učebna na konci chodby
PT-KTV2
(30 míst)
10.00, 13.00 Výchova ke zdraví (Bc., navaz. Mgr., jedno- i dvouoborová)
+ Vychovatelství se zaměřením
na výchovu ke zdraví
(navaz. Mgr.)
vstup č. 2, schodištěm do 1. patra, dát se doprava, poté doleva, učebna na konci chodby
Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?