Pedagogická fakulta JU

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Bakalářské studium „jednospecializační“

 

Pro všechny studijní programy na této stránce je podmínkou pro přijetí ke studiu dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Studijní programy zaměřené na neučitelskou pedagogiku nebo se zaměřením na vzdělávání pro základní umělecké školy:

 

 

Studijní programy:

  • Bakalářský studijní program Sociální pedagogika,
  • Bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport,

jsou v současné době v akreditačním procesu, předpokládáme jeho dovršení v průběhu druhé třetiny roku 2021. Domníváme se, že během srpna či začátkem září 2021 bude vyhlášeno přijímání ke studiu na PF JU se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022 v uvedených oborech. Informace budou zveřejněny na webové stránce PF JU.
Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?