Pedagogická fakulta JU

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Bakalářské studium „jednospecializační“

 

Pro všechny studijní programy na této stránce je podmínkou pro přijetí ke studiu dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Studijní programy zaměřené na neučitelskou pedagogiku nebo se zaměřením na vzdělávání pro základní umělecké školy:

 

 

Studijní programy:

  • Bakalářský studijní program Sociální pedagogika,
  • Bakalářský studijní program Učitelství pro Mateřské školy,
  • Bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport,

jsou v současné době v akreditačním procesu, předpokládáme jeho dovršení v průběhu druhé třetiny roku 2021. Domníváme se, že během srpna či začátkem září 2021 bude vyhlášeno přijímání ke studiu na PF JU se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022 v uvedených oborech. Informace budou zveřejněny na webové stránce PF JU.

Aktuálně PF JU získala akreditaci pro uskutečňování studijního programu Učitelství pro mateřské školy. Řízení o přijímání ke studiu pro studijní obor Učitelství pro mateřské školy se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022 bude vyhlášeno během měsíce února. Zároveň s vyhlášením přijímání ke studiu bude možné podat elektronickou přihlášku na tento studijní program. Sledujte prosím webové stránky PF JU.
Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?