JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (jednooborové sdružené studium)) Zkratka STAG: (HVk)u

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra hudební výchovy PF JU, U Tří lvů 1/A, České Budějovice,
tel.: 387 773 145, e-mail: mvorisek@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Kromě univerzitního základu a vybraného hlavního oboru vychází studium ze společných hudebně historických, teoretických i praktických disciplín dvouaprobačního studia hudební výchovy. V hlavním oboru pokračuje nástrojová specializace, včetně prohloubeného vzdělání v jeho dějinách a literatuře.

 

Profil absolventa

Výuka tohoto bakalářského studijního programu je zaměřena na všestrannou přípravu pedagogicko-interpretačních talentů schopných se uplatnit oborově na ZUŠ (státních i soukromých), v uměleckých tělesech, souborech, popř. v rozhlase, televizi a ostatních veřejných kulturních institucích.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je talentová v hlavním oboru hra na klavír. Uchazeč při ní prokáže dobré sluchové předpoklady, čistý zpěvní projev, smysl pro rytmus, harmonicko-tonální vztahy, paměť (melodická i rytmická) a celkové dobré hlasové dispozice. Nástrojovým kritériem pro přijetí je minimálně dosažená úroveň maturanta na konzervatoři.

Konkrétní požadavky mohou být sděleny také na individuální požádání a rovněž budou zmíněny na Dnu otevřených dveří.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Zkouška je hodnocena maximálně 100 body, k jejímu úspěšnému vykonání je nutných alespoň 75 bodů.

 

Pozn. Podrobné hudební a nástrojové požadavky jsou na webových stránkách katedry HV. Mohou být sděleny také na individuální požádání a rovněž budou zmíněny na Dnu otevřených dveří.

Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/21 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice.

Obor Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání nesměřuje k učitelství. Nekombinuje se s jinými obory, studuje se samostatně.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2020/2021Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?