JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání Zkratka STAG: (HVk)u

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra hudební výchovy PF JU, U Tří lvů 1/A, České Budějovice,
tel.: 387 773 160, e-mail: hudecek@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Kromě univerzitního základu a vybraného hlavního oboru vychází studium ze společných hudebně historických, teoretických i praktických disciplín oborového studia hudební výchovy.

V hlavním oboru pokračuje nástrojová, resp. pěvecká specializace včetně prohloubeného vzdělání v jeho dějinách a literatuře.

 

Profil absolventa

Výuka tohoto bakalářského studijního oboru je zaměřena na všestrannou přípravu pedagogicko-interpretačních talentů schopných se uplatnit oborově na ZUŠ (státních i soukromých), v uměleckých tělesech, souborech, popř. v rozhlase, televizi a ostatních veřejných kulturních institucích.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je talentová v oboru hra na klavír. V celkové hudebnosti uchazeč prokáže dobré sluchové předpoklady, čistý zpěvní projev, smysl pro rytmus, harmonicko-tonální vztahy, paměť (melodická i rytmická) a celkové dobré hlasové dispozice. Kritériem pro přijetí je minimálně dosažená úroveň maturanta na konzervatoři.

Přesné nástrojové požadavky jsou na webových stránkách katedry hudební výchovy (http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/hv/) a rovněž mohou být sděleny na individuální požádání. Dále budou zmíněny na Dnu otevřených dveří (18. 1. 2019) a kurzu k přijímacím zkouškám, který katedra pořádá v měsíci dubnu 2019.

Pozn. Hlavní obor sólový zpěv se v akademickém roce 2019/20 neotvírá.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Zkouška je hodnocena maximálně 100 body, k jejímu úspěšnému vykonání je nutných alespoň 75 bodů.

Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/21 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2020/2021Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?