Symbol PF Úřední deska PF JU

 

Volby do Akademického senátu PF JU pro období 2021–2024
Výsledky voleb do Akademického senátu PF JU na období 2021–2024
Seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu do AS PF JU na období 2021–2024
Opatření děkanky o konání voleb do Akademického senátu PF JU pro období 2021–2024
Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu PF JU na funkční období od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2024
Vyhlášení voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

aktualizováno 25. 11. 2021

Aktuální informace k epidemii koronaviru

Informace k omezení provozu na JU od 22. 11. 2021

Informace k omezení provozu na JU od 15. 11. 2021

Informace k omezení provozu na JU od 1. 11. 2021

Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru (R 467, 13. 4. 2021)

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení provozu škol a školských zařízení (účinnost od 1. 8. 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení provozu škol a školských zařízení (účinnost od 1. 7. 2021)

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (účinnost od 15. 11. 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (účinnost od 1. 11. 2021)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – stanovení podmínek pro vstup na území ČR (účinnost od 27. 10. 2021)

aktualizováno 22. 11. 2021

Přijímací řízení 2022/2023

Opatření děkanky č. 9/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023

Opatření děkanky č. 10/2020 o přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Elektronická přihláška

přidáno 15. 11. 2021

Výběrové řízení na místo odborný asistent/odborná asistentka katedry matematiky se zaměřením na odbornou matematiku

přidáno 11. 11. 2021

Volby do Akademického senátu JU pro období 2020–2023
VÝSLEDKY VOLEB DO AS JU 2020–2023
ZMĚNA TERMÍNU voleb do AS JU 2020–2023
Seznam kandidátů pro volby do Akademického senátu JU pro období 2020–2023
Návrh kandidáta do Akademického senátu JU (formulář)
Vyhlášení a organizace voleb do AS JU 2020–2023 na PF JU
Termíny pro odevzdání seznamu navržených kandidátů a seznamu zvolených kandidátů včetně náhradníků do AS JU 2020–2023
Informace k průběhu voleb do Akademického senátu JU pro volební období 2020–2023
Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu JU pro období 2020–2023

aktualizováno 10. 11. 2020

Volby do Akademického senátu PF JU pro období 2018–2021
Výsledky voleb do Akademického senátu PF JU na období 2018–2021
Seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu do AS PF JU na období 2018–2021
Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu PF JU na funkční období od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2021
Opatření děkanky o konání voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2018–2021
Vyhlášení voleb do AS PF JU

aktualizováno 15. 11. 2018

Volba kandidáta na funkci děkana PF JU pro funkční období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022
VÝSLEDEK VOLBY
Pozvánka na zasedání Akademického senátu PF JU
Pozvánka na shromáždění akademické obce PF JU 13. 2. 2018 - vystoupení kandidátů na funkci děkana/děkanky
Seznam kandidátů na funkci děkana PF JU, kteří přijali kandidaturu
Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana PF JU

aktualizováno 20. 2. 2018