Symbol PF Úřední deska PF JU

 

Výběrové řízení na obsazení místa docenta/docentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky oddělení psychologie na katedře pedagogiky a psychologie s preferovaným zaměřením na vývojovou, klinickou psychologii či psychodiagnostiku

přidáno 11. 11. 2019

Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky katedry informatiky se zaměřením na odborné informatické předměty

přidáno 31. 10. 2019

Sazebník úhrad za administrativní úkony
– platný pro akademický rok 2019/2020.

přidáno 23. 9. 2019

Volby do Akademického senátu PF JU pro období 2018–2021
Výsledky voleb do Akademického senátu PF JU na období 2018–2021
Seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu do AS PF JU na období 2018–2021
Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu PF JU na funkční období od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2021
Opatření děkanky o konání voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2018–2021
Vyhlášení voleb do AS PF JU

aktualizováno 15. 11. 2018

Volba kandidáta na funkci děkana PF JU pro funkční období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022
VÝSLEDEK VOLBY
Pozvánka na zasedání Akademického senátu PF JU
Pozvánka na shromáždění akademické obce PF JU 13. 2. 2018 - vystoupení kandidátů na funkci děkana/děkanky
Seznam kandidátů na funkci děkana PF JU, kteří přijali kandidaturu
Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana PF JU

aktualizováno 20. 2. 2018