Symbol PF Úřední deska PF JU

 

Aktuální informace k epidemii koronaviru

Rozhodnutí rektora JU k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru – č. 4 (20. 3. 2020)

Rozhodnutí rektora JU k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru – č. 3 (16. 3. 2020)

Rozhodnutí rektora JU k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru – č. 2 (12. 3. 2020)

Rozhodnutí rektora JU k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru – č. 1 (10. 3. 2020)

aktualizováno 23. 3. 2020

Sazebník úhrad za administrativní úkony
– platný pro akademický rok 2019/2020.

přidáno 23. 9. 2019

Volby do Akademického senátu PF JU pro období 2018–2021
Výsledky voleb do Akademického senátu PF JU na období 2018–2021
Seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu do AS PF JU na období 2018–2021
Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu PF JU na funkční období od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2021
Opatření děkanky o konání voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2018–2021
Vyhlášení voleb do AS PF JU

aktualizováno 15. 11. 2018

Volba kandidáta na funkci děkana PF JU pro funkční období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022
VÝSLEDEK VOLBY
Pozvánka na zasedání Akademického senátu PF JU
Pozvánka na shromáždění akademické obce PF JU 13. 2. 2018 - vystoupení kandidátů na funkci děkana/děkanky
Seznam kandidátů na funkci děkana PF JU, kteří přijali kandidaturu
Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana PF JU

aktualizováno 20. 2. 2018