Symbol PF Úřední deska PF JU

 

Aktuální informace k epidemii koronaviru

Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru (R 467, 13. 4. 2021)

Informace k omezení provozu na JU od 1. 9. 2021

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení provozu škol a školských zařízení (účinnost od 1. 8. 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení provozu škol a školských zařízení (účinnost od 1. 7. 2021)

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (účinnost od 31. 8. 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (účinnost od 31. 7. 2021)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – stanovení podmínek pro vstup na území ČR (účinnost od 11. 9. 2021)

aktualizováno 13. 9. 2021

Výběrové řízení na místo: lektor/lektorka katedry germanistiky pro výuku německého jazyka

přidáno 6. 9. 2021

Offer of employment – qualified ELT instructor with native proficiency in English for the Department of English Studies

Výběrové řízení na místo: lektor/lektorka – rodilý/rodilá mluvčí anglického jazyka katedry anglistiky se zaměření na praktický anglický jazyk

přidáno 6. 9. 2021

Výběrové řízení na pozici údržbář se zaměřením na elektro

přidáno 26. 8. 2021

Přijímací řízení 2021/2022

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Zápis budoucích studentů 1. roku studia

Odvolání proti rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

Opatření děkanky č. 5/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v nově akreditovaném studijním programu „Arteterapie“ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022
Podmínky pro účast na přijímací zkoušce z Arteterapie (doložení bezinfekčnosti)
Harmonogram přijímacích zkoušek z Arteterapie

Opatření děkanky č. 4/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v nově akreditovaném studijním programu „Psychologie“ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022

Opatření děkanky č. 3/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice (obor Teorie vzdělávání ve fyzice), Pedagogická psychologie, Educational psychology na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022

Opatření děkanky č. 1/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v nově akreditovaném studijním programu „Učitelství pro mateřské školy“ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022

Opatření děkanky č. 11/2020, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022

Opatření děkanky č. 10/2020 o přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Elektronická přihláška

aktualizováno 2. 7. 2021

Volby do Akademického senátu JU pro období 2020–2023
VÝSLEDKY VOLEB DO AS JU 2020–2023
ZMĚNA TERMÍNU voleb do AS JU 2020–2023
Seznam kandidátů pro volby do Akademického senátu JU pro období 2020–2023
Návrh kandidáta do Akademického senátu JU (formulář)
Vyhlášení a organizace voleb do AS JU 2020–2023 na PF JU
Termíny pro odevzdání seznamu navržených kandidátů a seznamu zvolených kandidátů včetně náhradníků do AS JU 2020–2023
Informace k průběhu voleb do Akademického senátu JU pro volební období 2020–2023
Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu JU pro období 2020–2023

aktualizováno 10. 11. 2020

Volby do Akademického senátu PF JU pro období 2018–2021
Výsledky voleb do Akademického senátu PF JU na období 2018–2021
Seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu do AS PF JU na období 2018–2021
Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu PF JU na funkční období od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2021
Opatření děkanky o konání voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2018–2021
Vyhlášení voleb do AS PF JU

aktualizováno 15. 11. 2018

Volba kandidáta na funkci děkana PF JU pro funkční období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022
VÝSLEDEK VOLBY
Pozvánka na zasedání Akademického senátu PF JU
Pozvánka na shromáždění akademické obce PF JU 13. 2. 2018 - vystoupení kandidátů na funkci děkana/děkanky
Seznam kandidátů na funkci děkana PF JU, kteří přijali kandidaturu
Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana PF JU

aktualizováno 20. 2. 2018