Symbol PF Úřední deska PF JU

 

Výběrové řízení na pozici vedoucí ekonomického oddělení na PF JU

přidáno 16. 5. 2022

Přijímací řízení 2022/2023

Harmonogram přijímacích zkoušek 2022/2023 (termíny, místnosti)

Opatření děkanky č. 2/2022, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023 (ČJsn-ČJCsn, ČJCsn-RJsn)

Aktuálně PF JU získala akreditaci pro uskutečňování doktorského studijního programu Didaktika biologie, elektronickou přihlášku ke studiu je možné podat do 31. 5. 2022.

Možnost podávání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech Pedagogická psychologie a Educational Psychology byla prodloužena do 31. 5. 2022. Přijímací zkoušky na tyto studijní programy se budou konat 7. 6. 2022 od 13 hodin.

Opatření děkanky č. 9/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023

Opatření děkanky č. 10/2020 o přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Elektronická přihláška

aktualizováno 11. 5. 2022

Volba kandidáta na funkci děkana PF JU pro funkční období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2026
VÝSLEDEK VOLBY
Navržení kandidáti, kteří přijali kandidaturu
Harmonogram volby kandidáta na funkci děkana PF JU pro funkční období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2026
Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana PF JU pro funkční období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2026

aktualizováno 3. 5. 2022

Aktuální informace k epidemii koronaviru

Informace k omezení provozu na JU od 14. 3. 2022
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaného dne 10. 3. 2022 (č. j. MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN) se s účinností od 14. března 2022 ruší povinnost používat ve vnitřních prostorách JU respirátor (nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest dle dříve vydaných pokynů).

Informace k omezení provozu na JU od 10. 2. 2022

Informace k omezení provozu na JU od 22. 11. 2021

Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru (R 467, 13. 4. 2021)

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení provozu škol a školských zařízení (účinnost od 1. 8. 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení provozu škol a školských zařízení (účinnost od 1. 7. 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (účinnost od 14. 3. 2021)

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (účinnost od 15. 11. 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (účinnost od 1. 11. 2021)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – stanovení podmínek pro vstup na území ČR (účinnost od 15. 2. 2022)

aktualizováno 11. 3. 2022

Volby do Akademického senátu PF JU pro období 2021–2024
Výsledky voleb do Akademického senátu PF JU na období 2021–2024
Seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu do AS PF JU na období 2021–2024
Opatření děkanky o konání voleb do Akademického senátu PF JU pro období 2021–2024
Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu PF JU na funkční období od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2024
Vyhlášení voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

aktualizováno 25. 11. 2021

Volby do Akademického senátu JU pro období 2020–2023
VÝSLEDKY VOLEB DO AS JU 2020–2023
ZMĚNA TERMÍNU voleb do AS JU 2020–2023
Seznam kandidátů pro volby do Akademického senátu JU pro období 2020–2023
Návrh kandidáta do Akademického senátu JU (formulář)
Vyhlášení a organizace voleb do AS JU 2020–2023 na PF JU
Termíny pro odevzdání seznamu navržených kandidátů a seznamu zvolených kandidátů včetně náhradníků do AS JU 2020–2023
Informace k průběhu voleb do Akademického senátu JU pro volební období 2020–2023
Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu JU pro období 2020–2023

aktualizováno 10. 11. 2020

Volba kandidáta na funkci děkana PF JU pro funkční období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022
VÝSLEDEK VOLBY
Pozvánka na zasedání Akademického senátu PF JU
Pozvánka na shromáždění akademické obce PF JU 13. 2. 2018 - vystoupení kandidátů na funkci děkana/děkanky
Seznam kandidátů na funkci děkana PF JU, kteří přijali kandidaturu
Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana PF JU

aktualizováno 20. 2. 2018