Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výchovy ke zdraví

Aktuality
 

Kontakt

Členové katedry

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Celoživotní vzdělávání

Univerzita 3. věku

Klinická pracoviště

Projekty

Diagnosticko-edukační laboratoř prevence nadváhy a obezity

Konference

Akademické centrum zdraví

Akreditovaná zařízení

Žádosti - formuláře

 

IS/STAG portál

 

Další katedry PF JU

 

Témata BP pro 2 KS, s obhajobou 2023:

 

PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

 1. Intervenční program pobytu v přírodě podporující výchovu ke zdraví u romských dětí
 2. Intervenční pohybový program na rozvoj motoriky u dětí se zrakovou Disabilitou
 3. Návrh a ověření intervenčního programu zaměřeného na rozvoj rovnováhy u sportovců s mentální disabilitou
 4. Návrh a ověření intervenčního programu s využitím jógy u sportovců s mentální disabilitou

 

Mgr. Pavlína Moučková

 1. Historie sportovních / volnočasových klubů v menších obcích. (2–3 práce)
 2. Etická výchova zrcadle českého školství.
 3. Výchova ke zdraví na vybrané škole.

 

doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.

 1. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost adolescentů vegetariánů
 2. Obsahová struktura náplně volného času dětí ve věku 12–15 let ve zvoleném regionu
 3. Pohybová aktivita seniorů kardiaků se zaměřením na muže
 4. Pohybová aktivita a struktura osobnosti dospělých se zaměřením na muže se sedavým zaměstnáním
 5. Strategie zvládání stressu v seniorském věku
 6. Duševní hygiena učitelů na 2. st. ZŠ
 7. Neformální vzdělávání ve výchově ke zdraví
 8. Preference pohybových aktivit dětí mladšího školního věku

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výchovy ke zdraví ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KZV PF JU       správa webu: Martin Toman