Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výchovy ke zdraví

Aktuality
 

Kontakt

Členové katedry

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Celoživotní vzdělávání

Univerzita 3. věku

Klinická pracoviště

Projekty

Diagnosticko-edukační laboratoř prevence nadváhy a obezity

Konference

Akademické centrum zdraví

Akreditovaná zařízení

Žádosti - formuláře

 

IS/STAG portál

 

Další katedry PF JU

 

PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.
E-mail:zkornatovska@pf.jcu.cz
Telefon:387 773 219
Konzultační hodiny 

Zaměřuje se: na oblast psychomotoriky, speciální pedagogiky a aplikované pohybové aktivity pro lidi s disabilitou sluchovou, zrakovou, tělesnou, mentální, zážitkové pedagogiky a výchovy v přírodě - jako nového prostředku vyučování mající v sobě velký potenciál a netradičnost, na vliv zážitku jako prostředku výchovy a vzdělávání, na jógu a jógové techniky, dále na plavání a zimní sporty.

 

Curriculum Vitae (English) (.pdf)

 

VZDĚLÁNÍ

2016 - PhDr. Rigorózní zkouška - FTVS UK Praha z předmětů: Filosofie, Zdravotní tělesná výchova, Fyzioterapie, Metodologie výzkumu v kinantropologii, Kondiční a pohybové programy. Obhájena doktorská dizertační práce.

2009 - 2014 Ph.D. Doktorské studium - Obor: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Disertační práce: „Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou“

2011 - 2012 Postgraduální studium - Obor: „Specializované činnosti v oblasti prostorové orientace zrakově postižených“. Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze. Profesní statut „Výuka v prostorové orientaci a samostatném pohybu“.

2002 - 2008 Mgr. Magisterské studium - Dvojobor „Tělesná výchova a sport - Aplikovaná tělesná výchova“. Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci.

2000 - 2002 - DiS. Vyšší odborné studium - Obor: Zdravotnický záchranář, Vyšší odborná zdravotnická škola České Budějovice.

 

STUDIJNÍ STÁŽE

2016 - Bulharsko, 18. 6. – 28. 6. 2016. Erasmus Teaching Mobility. National Sports Academy Sophia. Výuka, přednášky a semináře na téma „Adapted physical activities in mental disability children“.

2015 - Bulharsko, 13. 6. – 25. 6. 2015. Erasmus Teaching Mobility. National Sports Academy Sophia. Výuka, přednášky a semináře na téma „Adapted physical activities in mental disability children“.

2012 - Slovinsko, Koper, 1. 5. - 31. 5. 2012. Erasmus Stay of Teacher in University Koper 9. 5. - 11. 5. 2012. Výzkum, sběr dat, přednášky. „Health-social benefits of physical activities in disability children“.

2011 - Velká Británie - Coventry, Castle Wood School 10. 9. - 6. 10. 2011. Výzkum, sběr dat. „Health-social benefits of controlled movement activities in disability children“. Výzkumná stáž, řešení výzkumu disertační práce.

2011 - Velká Británie - Coventry 15. 3. - 4. 4. 2011. Výzkum, sběr dat. University Nottingham, „Benefits of controlled movement activities in disability children".

2007 - Bulharsko, National Sports Academy Sophia. CEEPUS CZ 59. Sběr dat. „Adapted physical activities in European dimension“. 22. 2. - 22. 3. 2007, Studium: „Sport dětí s mentální disabilitou se zaměřením na plavání a lyžování“.

2006 - Bulharsko, National Sports Academy Sophia. CEEPUS CZ 59. Sběr dat.„Adapted physical activities in European dimension“. 15. 6. - 15. 7. 2006. Studium: „Sport dětí s mentální disabilitou se zaměřením na plavání“.

2005 - Polsko, AWF Poznaň CEEPUS CZ 59. Sběr dat. „Adapted physical activities in European dimension“. 25. 2. - 25. 3. 2005. Studium: „Sport dětí se smyslovou a mentální disabilitou“.

 

GRANTOVÉ PROJEKTY

2016 - 2019 Členka řešitelského týmu mezinárodního výzkumného projektu EU –Speciálních olympiád „Healthy Community“Y1 16-600-14 ve spolupráci: Polsko, Belgie.

2010 - 2012 Členka řešitelského týmu za ČR mezinárodního výzkumného projektu EU - Gruntwig „STRESSLESS - Improving Educator's Resilience to Stress“ 510375-LLP-1-2010-1-PT-GRUNDTVIG-GMP ve spolupráci: Portugalsko, Belgie, ČR, Lotyšsko, Nizozemí, Řecko, Slovinsko, Švýcarsko, Velká Británie.

2008 - 2012 Členka řešitelského týmu výzkumného projektu PACZion INTERREG - IV/A, Nr. 16: PACZion (Universität Passau - JU České Budějovice) „Pasovsko -českobudějovická unie pro podporu zdraví učitelů“ - „Ein Konzept zur binationalen Netzwerkbildung hinsichtlich präventiv - und interventionmedizinischer Maßnahmen für bayerische tschechische Lehrkräfte“.

 

LICENCE, OSVĚDČENÍ (VÝBĚR)

2016 Zkoušky, Special Olympics - Healthy Athletes „Instruktor přizpůsobených sportů“.

2011 Kvalifikace trenéra v Goolballu (sport pro osoby se zrakovou disabilitou) Polsko, Wroclaw, „Akademia Wychovania Fyzicznego“ Specializované školení trenérské.

2007 Potápěčská licence Open Water Diver PADI; ČR a Egypt, České Budějovice

2007 Cvičitel lyžování. KTVS PF JU, České Budějovice

2006 Instruktor lyžování - Monoski. FTK UP Olomouc.

2005 Instruktor a rozhodčí sportovní discipliny „Boccia“. FTK UP Olomouc.

2003 Speciální trenérská licence „Halliwick method“ pro osoby s tělesným a mentálním postižením. FTK UP Olomouc.

2002 Plavčík - záchranář III. třídy; ČČK České Budějovice.

2001 Sportovní a zdravotní masér; Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice.

2000 Záchranář horské služby; Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice.

1998 Cvičitel jógy systému JDŽ; PF JU České Budějovice. Pravidelné obnovování licence.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výchovy ke zdraví ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KZV PF JU       správa webu: Martin Toman