Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výchovy ke zdraví

Aktuality
 

Kontakt

Členové katedry

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Celoživotní vzdělávání

Univerzita 3. věku

Klinická pracoviště

Projekty

Diagnosticko-edukační laboratoř prevence nadváhy a obezity

Konference

Akademické centrum zdraví

Akreditovaná zařízení

Žádosti - formuláře

 

IS/STAG portál

 

Další katedry PF JU

 

Členové katedry

Členové katedry
Vedoucí katedry - doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.     [ repka@pf.jcu.cz ]
Tajemnice katedry - MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.     [ kastnerova@pf.jcu.cz ]
Sekretářka katedry - Milena Chlaňová     [ chlanova@pf.jcu.cz ]
 
Interní pedagogičtí pracovníci:
MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.     [ kastnerova@pf.jcu.cz ]
PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.     [ zkornatovska@pf.jcu.cz ]
Mgr. Michaela Pospíšilová, DiS.     [ mpospisil@pf.jcu.cz ]
doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.     [ repka@pf.jcu.cz ]
prof. Ing. Milan Pešek, CSc.    
 
Externí pedagogičtí pracovníci:
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,dr.h.c.     [ velem@zsf.jcu.cz ]
Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.     [ zimmelova@zsf.jcu.cz ]
Mgr. et Mgr. Josef Havlík     [ jos.havlik@centrum.cz ]
Mgr. Pavlína Moučková     [ pavlina.mouckova@seznam.cz ]
PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.     [ svobodz@tf.jcu.cz ]

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výchovy ke zdraví ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KZV PF JU       správa webu: Martin Toman