Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výchovy ke zdraví

Aktuality
 

Kontakt

Členové katedry

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Celoživotní vzdělávání

Univerzita 3. věku

Klinická pracoviště

Projekty

Diagnosticko-edukační laboratoř výchovy ke zdraví a primární prevence

Konference

Akademické centrum zdraví

Akreditovaná zařízení

Žádosti - formuláře

 

IS/STAG portál

 

Další katedry PF JU

 

Pochod proti diabetu - ohlasy

14. 11. 2017

Počet diabetiků v naší populaci stoupá. Narůstající trend souvisí jak se zlepšením diagnostiky a zlepšující se informovanosti odborné i laické veřejnosti, tak i s nárůstem počtu autoimunitních onemocnění, stárnutím populace zejména s nezdravým životním stylem.

V roce 2010 se s diabetem léčilo přibližně 800 tis. osob. V roce 2015 už 858 tis. osob. Při naplnění předpokladu nárůstu o 10 tis. osob ročně, bude v r. 2035 každý desátý obyvatel ČR bez ohledu na věk, diabetikem.

Diabetes zatím není možné vyléčit, úpravou životosprávy a důslednou spoluprací s lékařem ho ale lze mít pod kontrolou a předejít tak zdravotním komplikacím, které může přinést.

Co tedy můžeme udělat my sami, abychom této nemoci předešli, anebo alespoň oddálili její nástup a možné komplikace? Mnoho - a přitom stačí tak málo! Racionální výživa a pravidelná pohybová aktivita je základem. Pokud si s nastavením jídelníčku sami nevíte rady, je určitě vhodné navštívit nutriční terapeutku. S pohybovou aktivitou to také nemusí být složité. Jako nejefektivnější se ukazuje být přirozená pohybová aktivita, např. jízda na kole, plavání, tanec a zejména chůze. 30 minut ostřejší chůze denně může mít velmi blahodárné účinky nejenom pro naše tělo, ale i psychiku, která hraje v prevenci a léčbě diabetu důležitou roli.

Chůzí - resp. Pochodem proti diabetu každoročně mnoho lidí vyjadřuje svůj aktivní postoj ke zdraví a v boji proti diabetu. Aktivity probíhají 14. 11. u příležitosti Světového dne diabetu nejenom skrz celou naši republiku, ale celosvětově. V rámci Pochodu proti diabetu proběhla v Českých Budějovicích již druhým rokem chodecká štafeta kolem nám. Přemysla Otakara II. Zájemci si kromě měření glykemie, krevního tlaku a poradenství lékaře, nutriční terapeutky a edukační diabetologické sestry mohli také vyzkoušet techniku chůze Nordic walking. Vloni se společně podařilo nachodit 106 km, letos se nám podařilo toto číslo ještě překonat a kolem hlavního českobudějovického náměstí jsme od 10.00 do 16.00 nachodili 149 km. Děkujeme všem organizátorům - Krajské radě seniorů JČk., Svazu diabetiků, Rekondiční mu centrum VŠTJ Medicina Č. Budějovice, Hasičskému záchrannému sboru JČk a partnerům: magistrátu města České Budějovice, PF JČU - katedře výchovy ke zdraví, společnosti Promedika Praha za vytvoření podmínek pro realizaci této akce, ale zejména Vám všem, kteří jste se zúčastnili a vyjádřili každým svým krokem zájem o své zdraví…tak zase za rok na náměstí a hodně zdraví!!!

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výchovy ke zdraví ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KZV PF JU       správa webu: Martin Toman