Ruská geopolitika a válka na Ukrajině

Přednáška

RNDr. Libora Jelena, Ph.D.

z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

v úterý 14. listopadu 2023

od 14:30 hodin

 v budově Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích

Jeronýmova 10, České Budějovice

 učebna č. 405 – 4. patro

Stay in touch
social media

Jeronýmova 10, 371 15 České BudějoviceTel. +420 387 773 020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. +420 387 773 020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2022 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, at the beginning of the previous academic year 2022/2023, we launched a new website of our faculty. A backup version of the old website will be available for some time: https://old.pf.jcu.cz?langset=en