Informace pro studenty psychologie (leden 2024)

Vážené studentky, vážení studenti,

srdečně vás zdravím v novém roce a věřím, že jste ho zahájili v příjemném a optimistickém duchu.
Obracím se na vás s několika informacemi, které zasluhují vaši pozornost:

1. Termín pro odevzdání Návrhů projektů BP (pouze pro studenty Bc. studia)

Pro studenty, pro které je aktuální zadání bakalářské práce (zejména tedy studenty 2. ročníku), přikládám důležitou informaci: Mezní termín pro odevzdání vašeho Návrhu projektu BP byl v tomto roce stanoven na 10. března 2024.
Jedná se o deadline, pokuste se proto raději návrh dokončit a odevzdat dříve. Po odevzdání budou všechny návrhy posouzeny a bude vám zprostředkováno vyjádření, zda je možné takovou práci v dubnu oficiálně zadat.
Ve sdílené složce pro studenty na OneDrive, v adresáři "Kvalifikační práce (BP+DP)", naleznete všechny potřebné dokumenty, včetně formuláře. S celým procesem tvorby a odevzdání práce vás seznámí dokument "01 Pokyny ke zpracování KP".

Odkaz pro nahrání Vašeho vyplněného formuláře Návrhu projektu BP:
https://jucb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dkucera_jcu_cz/Eq2pKikcxP1Iv7vYErRCOkYBTxAkXiEKDcikCZV3dfXWjA

Doplňuji, že studentů nMgr. studia se tento postup netýká - jejich diplomové práce budou řešeny přímo ve formě předložení zadání DP, které připraví společně s jejich vedoucím. Podrobnosti budou brzy zveřejněny v dokončované směrnici k DP a SZZ.


2. Mobility Erasmus+ (pro všechny Bc. a nMgr. studenty)

Naše katedra ve spolupráci s fakultním oddělením aktivně hledá a oslovuje partnerské instituce, které by pro vás, studenty psychologie, mohly být zajímavou Erasmus+ destinací. Tímto moc děkuji za iniciativu studentů 1. ročníku nMgr., kteří poskytnuli řadu výborných návrhů.
Aktuálně se dokončují nové spolupráce s univezitami v Litvě (Mykolas Romeris University, Vilnius) a Německu (Technical University Dresden, School of Science, Drážďany).
Zvažte prosím, jestli byste nechtěli studentských mobilit využít - tuto studijní zkušenost velmi doporučujeme a podporujeme.


3. Workshop Kognitivní škola 2024

Oslovili nás kolegové z AV ČR, kteří připravují další ročník workshopu Kognitivní škola. Jedná se o interdisciplinární akci, která je vhodná pro všechny studenty se zájmem o kognitivní vědu, výzkum a technologie.
Akce je poměrně neformální a má obvykle velmi příjemnou a tvůrčí atmosféru. Pokud byste se Kognitivní školy zúčastnili, poskytneme vám rádi motivační příspěvek ve formě stipendia.
Informace o akci: https://jucb-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dkucera_jcu_cz/ETMIt4mQyDNOort2pfuRUMABLKbNRXS_sHh3doD7lAs9MA?e=bhtHRD

 

Vážené studentky, vážení studenti, přeji vám vše dobré v roce 2024. Ať je pro vás nový rok šťastný a přinese vám mnoho studijních i osobních radostí!

S pozdravem za katedru psychologie
Dalibor Kučera

Stay in touch
social media

Jeronýmova 10, 371 15 České BudějoviceTel. +420 387 773 020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. +420 387 773 020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2022 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, at the beginning of the previous academic year 2022/2023, we launched a new website of our faculty. A backup version of the old website will be available for some time: https://old.pf.jcu.cz?langset=en