SEMINÁŘ - Duševní zdraví žáků a revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Duševní zdraví žáků a revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

  

Termín         středa 15. listopadu 2023, 10:00–13:00

Místo            Strakova akademie – místnost 259 (nábř. E. Beneše 128, 118 00 Malá Strana)

  

Cílem semináře je hledání cest pro systematický rozvoj duševního zdraví žáků a respektujících vztahů, etického chování a dalších důležitých měkkých dovedností jako nezbytného souboru dovedností pro život a práci v měnícím se světě. Téma je důležité vzhledem k implementaci dlouhodobých strategií duševního zdraví a zároveň je reakcí na výzvy spojené s pandemií, migrací a klimatickou změnou, které žáky nyní ovlivňují a s jejichž důsledky se budou muset v budoucnu vyrovnávat.

  

PROGRAM

 

10:00–10:15    Úvodní slovo Mgr. Kláry Šimáčkové Laurenčíkové

vládní zmocněnkyně pro lidská práva

10:15–10:30    Duševní zdraví z pohledu Ministerstva zdravotnictví ČR

                                    Bc. Josef Pavlovic, náměstek ministra zdravotnictví ČR

10:30–11:00   Proč je důležité podpořit duševní zdraví žáků na školách

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D., Mgr. Petr Chaluš, PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., PaedDr. Markéta Pastorová, Národní pedagogický institut ČR

11:00–11:15    Národní monitoring duševního zdraví dětí a adolescentů

Mgr. Ondřej Pešout, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví

11:15–11:30    Všech pět pohromadě – vzdělávací program zaměřený na duševní gramotnost a sociálně emoční učení

Mgr. Magdalena Lukasová, Národní ústav duševního zdraví

11:45–12:00    Poruchy příjmu potravy ve školách, multidisciplinární komunikace

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, E-clinic, z.ú.

12:00–12:15    Efekty učitelské péče o klima a vztahy na 1. stupni ZŠ

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

12:15–12:30    Příklady z praxe osobnostně sociálního rozvoje žáků

                                    Mgr. Olga Daşkin, Gymnázium Na Zatlance

12:30–13:00    Diskuze

 

Pro účast na akci je nezbytné provést registraci do 8. 11. 2023.

Odkaz je ZDE.

 Pro více informací k semináři se můžete obrátit na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Těšíme se na Vaši účast.

 

 

Stay in touch
social media

Jeronýmova 10, 371 15 České BudějoviceTel. +420 387 773 020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. +420 387 773 020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2022 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, at the beginning of the previous academic year 2022/2023, we launched a new website of our faculty. A backup version of the old website will be available for some time: https://old.pf.jcu.cz?langset=en