Vítáme vás v novém akademickém roce! (program nadcházejících akcí)

Vážené studentky, vážení studenti,

srdečně vás zdravíme v novém akademickém roce a přejeme vám, aby byl pro vás úspěšný a studium psychologie vás bavilo. Vítáme historicky první studenty magisterského studia a těšíme se na společnou práci! :)

Současně bychom rádi avizovali několik událostí, které zasluhují vaši pozornost. Věříme, že si z nich vyberete a budeme mít možnost se na nich potkat. Řadu z nich připravila naše pobočka Psychočasu speciálně pro vás.

Přejeme vám pěkný začátek semestru
vaše Katedra psychologie PF JU

 

Události v Českých Budějovicích:

Welcome psychopárty KPSY (!)
10. 10. 2023
Po roce je opět čas společně přivítat nový akademický rok na Welcome psychopárty, která tentokrát na vaše přání proběhne ve stylu 90s. Hlavním bodem večera bude pasování prvních ročníků na studenty psychologie.Doražte za námi do budějovické Žižkárny, kde se společně vrátíme o 30 let zpátky v čase a naladíme se na vlnu Queen, Bon Joviho, nebo Backstreet Boys. Kromě tematické výzdoby se můžete těšit na soutěž o nejlepší outfit večera s hodnotnou cenou pro vítěze, občerstvení, přípitek a tematické drinky na baru. Těšíme se na všechny 10. října od 20 hodin.

Workshop Gestaltpsychoterapie jako pracovní nástroj v soukromé, klinické i osobní praxi
24. 10. 2023
V úterý 24. října proběhne na katedře psychologie v učebně TL 201 od 19 hodin workshop s panem doktorem Pavlem Kozelkou, který působí jako klinický psycholog a zároveň provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi.
Během workshopu představí gestaltpsychoterapii hravou cestou při neformálním setkání zaměřeném na předání informací z reálné praxe, ukázku tipů, triků a fíglů. Seznámení se s těžkým životem terapeutovým a jak se nezbláznit z psychologické a psychoterapeutické praxe. Proč ji vůbec vykonávat a jak. Co k tomu vede a co je potřeba splnit. Předání osobní zkušenosti na této cestě a motivace k takové práci. Samozřejmostí je praktická ukázka práce v gestalt modalitě a diskuze.Další informace k přihlašování na workshop najdete již brzy na pobočkových sociálních sítích (https://www.facebook.com/groups/739322719990453).

Přednáška Jak nás vidí umělá inteligence (Akademické půlhodinky)
1. 11. 2023
V přednášce Dalibora Kučery se dozvíte o novém psychologicko-informatickém výzkumu, který testoval analytické schopnosti známého AI chatbota ChatGPT. V této studii nás zajímalo, do jaké míry je nás ChatGPT schopný posoudit – tedy odhadnout osobnost autora textu (v dimenzích Big5), který je do aplikace vložený. Pokud Vás zajímá, jak v tomto úkolu ChatGPT uspěl, přijďte 1. listopadu 2023 v 16 hodin do Wortnerova domu (Alšova jihočeská galerie, U Černé věže 22, České Budějovice) na zajímavou Akademickou půlhodinku.

Konference Pro Futuro
2. 11. 2023
Letošní konference PF JU bude věnovaná problematice "Duševní zdraví žáků/studentů - podpora rozvoje wellbeingu. Více informací o akci bude zveřejněno na stránkách fakulty (https://www.pf.jcu.cz/cz/studium/ucitel-pro-futuro)

Filmový večer na KPSY
14. 11. 2023
I v novém akademickém roce pro vás chystáme setkávání s vyučujícími ve formě filmových večerů. První proběhne v úterý 14. listopadu a můžete se těšit na promítání filmu, který pro vás připravuje pan magistr Jakub Škoda. Pro bližší informace sledujte pobočkové sociální sítě (Instagram: @psychocas_cb).

Konference Z hloubi 2
24. - 25. 11. 2023
Srdečně vás zveme na konferenci na půdě Pedagogické fakultě JU s názvem "Z hloubi 2: Cesty z nevědomí pohledem psychologie a expresivních přístupů". Po roce a půl opět nabízíme příležitost k setkání nad tématy společnými pro psychologii, psychoterapii a umělecké oblasti poznání. V rámci konference budou nabízeny jak přednášky na daná témata, tak workshopy, ve kterých si jejich účastníci budou moci jednotlivé přístupy vyzkoušet. Informace na: https://konference.pf.jcu.cz/zhloubi/

Workshop Sigmund Freud
27. 11. 2023, 17:30–20:15 učebna TL 208.
Naši milí mladší kolegové, dovolujeme si vás srdečně pozvat na náš workshop týkající se vzniku psychoanalýzy a jejího otce zakladatele Sigmunda Freuda. Tento workshop je koncipován a šit na míru pro ty z vás, které čeká zkouška z dějin psychologie (7DPSY).
Můžete se těšit na sebezkušenostní a interaktivní formy vzdělávání, jež jsme obohatily o současné výzkumy. V průběhu workshopu se pokusíme zaměřit nejen čistě na psychoanalýzu, nicméně velký důraz bude kladen i na komplexní propojování znalostí a pochopení širšího kontextu pochopení dějiny psychologie.
Pokud se chcete akce zúčastnit, poprosíme vás o registraci na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-XXuSnvy1mjkvVQafB3bZsuGkl7AxwGIx9sm9WdkiKz08wA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Přednášky pro studenty kateder psychologie v ČR

V rámci členství naší jihočeské katedry ve Sdružení kateder psychologie ČR nabízíme našim studentům přístup na zajímavé psychologické přednášky kolegů z dalších českých univerzit.
Přednášky probíhají ve středu, vždy od 16:15 hodin. a trvají cca 90 minut.
Na přednášky se připojíte pomocí odkazu na Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/97749350629

18. října 2023
Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D. (PVŠPS): Daseinsanalýza a psychoterapie

1. listopadu 2023
Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D. (FHS UK): Viděno nosem a jazykem

15. listopadu 2023
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. (FF UP): Konstrukce psychologických testů

29. listopadu 2023
Mgr. Kamila Urban, Ph.D. (FF UK): Autoregulované učení

13. prosince 2023
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (FF OU): Čtvrtživotní krize

3. ledna 2024
Doc. PhDr. Lenka Lacinová, Ph.D. (FSS MU): Aktuální výzkumy attachmentu


Zajímavé události v ČR:

Logoterapie v životním cyklu
13. 10. 2023, Olomouc
Vážené kolegyně a kolegové, dovolte nám, abychom Vás pozvali na XI. Česko-slovenskou konferenci o logoterapii, tento rok se zajímavým tématem: Logoterapie v životním cyklu. Konference se koná 13.10.2023, v prostorách Uměleckého centra Konvikt v Olomouci. Bližší informace naleznete na: https://www.ipipapp.cz/clanek/aktuality-cz

Kontexty současné psychologie
7. - 8. 11. 2023, Ostrava
Milé kolegyně, milí kolegové, dovoluji si Vás informovat o konání odborné konference Kontexty současné psychologie 2023, která se uskuteční v Ostravě, ve dnech 7. - 8. 11. 2023.
Přihlašování příspěvků k aktivní účasti probíhá do 15.10.2023. Všechny informace ke konferenci naleznete na webových stránkách konference (https://kontextypsychologie.osu.cz/).

PhD Existence XIV 2024: Psychologie včera, dnes a zítra – kámen, AI, papír
29.–30. 1. 2023, Olomouc
PhD Existence XIV slibuje bohatou mozaiku poznatků, o které se podělí řečníci z řad renomovaných výzkumníků i nadšených studentů. V duchu navazování spolupráce a vzájemné inspirace poskytne konference prostor pro sdílení nápadů, navazování kontaktů a obohacující setkání. Zveme vás, abyste se k nám připojili při objevování a hledání nových cest psychologického výzkumu i v praxi ve stále více propojeném světě. Více informací na: https://phdexistence.cz/

 

Stay in touch
social media

Jeronýmova 10, 371 15 České BudějoviceTel. +420 387 773 020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. +420 387 773 020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2022 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, at the beginning of the previous academic year 2022/2023, we launched a new website of our faculty. A backup version of the old website will be available for some time: https://old.pf.jcu.cz?langset=en