Vznik Sdružení kateder psychologie ČR

Tisková zpráva:

Založeno Sdružení kateder psychologie ČR (SKP ČR)

7. listopadu 2023 bylo založeno Sdružení kateder psychologie ČR. Sdružení má za cíl reprezentovat zájmy českých kateder psychologie, spojených ve společném Memorandu o spolupráci, a zájmy jejich studentů. Ve sdružení je zapojeno všech deset kateder psychologie ČR, které zajišťují bakalářský nebo magisterský studijní program Psychologie s českou akreditací.

Dne 7. listopadu 2023 bylo v Ostravě podepsáním společného Memoranda o spolupráci založeno Sdružení kateder psychologie ČR (SKP ČR). Sdružení vzniká s cílem posilovat spolupráci a přátelské vztahy mezi psychologickými akademickými pracovišti, zvyšovat kvalitu psychologického vzdělávání, sdílet zkušenosti, dobrou praxi a podporovat zájmy studentů psychologie a psychologické komunity v České republice. Členové SKP ČR jsou zástupci fakultních pracovišť svých akademických organizací, vysokých škol v České republice, jejichž hlavní činností je pedagogická a vědecká činnost a realizace bakalářského nebo magisterského studijního programu Psychologie. Na páté schůzi zástupců kateder, která byla zároveň ustanovující schůzí SKP ČR, byl zvolen předseda sdružení pro funkční období 2023–2024, doc. Dalibor Kučera (PF JU).

Aktuálním zájmem SKP ČR je spolupráce Členů ve třech základních oblastech: V oblasti vzdělávání sdružení spolupracuje při plánování a realizaci společných přednášek pro studenty, hostování akademiků a při organizaci akcí, například Mezinárodních studentských psychologických dnů. V oblasti vztahů v odborné psychologické komunitě sdružení posiluje spolupráci s dalšími organizacemi, například s Českomoravskou psychologickou společností nebo Asociací studentů psychologie Psychočas, a podílí se na realizaci společných aktivit (např. sympozia nových docentů a profesorů psychologie). V oblasti aktivit, které jsou spojené s širším rámcem fungování psychologické profese, pak sdružení vede dialog s klíčovými subjekty a institucemi, které se podílejí na formulování dokumentů a závazných pravidel – zejména v souvislosti s kvalifikací psychologů (např. kurz Psycholog ve zdravotnictví, resp. zákon č. 96/2004 Sb.), změnou zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) a návrhem legislativní úpravy vztahující se k psychologickým a psychoterapeutickým službám.

Členové SKP ČR:

● Katedra psychologie a věd o životě Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

● Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

● Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity

● Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

● Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích - Předsednictví SKP ČR pro období 2023-2024

● Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

● Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

● Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

● School of Psychology, University of New York in Prague 

 

Více informací na: www.skpcr.cz

Stay in touch
social media

Jeronýmova 10, 371 15 České BudějoviceTel. +420 387 773 020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. +420 387 773 020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2022 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, at the beginning of the previous academic year 2022/2023, we launched a new website of our faculty. A backup version of the old website will be available for some time: https://old.pf.jcu.cz?langset=en