Faculty Union

  • VYSOKOŠKOLSKÝ ODBOROVÝ SVAZ
    Základní odborová organizace 1841
    Pedagogická fakulta JU
    České Budějovice
    IČO: 72542896

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, tel. 387773222, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Předsedkyně ZO Jitka Pečlová
Místopředsedkyně: doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D
Pokladník: Jitka Pečlová
Členové výboru:

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.

Pavel Čejka

Stránky VOS: https://vysokoskolskeodbory.cz/

Stay in touch
social media

Jeronýmova 10, 371 15 České BudějoviceTel. +420 387 773 020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. +420 387 773 020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2022 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, at the beginning of the previous academic year 2022/2023, we launched a new website of our faculty. A backup version of the old website will be available for some time: https://old.pf.jcu.cz?langset=en