Faculty Union

  • VYSOKOŠKOLSKÝ ODBOROVÝ SVAZ
    Základní odborová organizace 1841
    Pedagogická fakulta JU
    České Budějovice
    IČO: 72542896

http://vos.cmkos.cz/Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, tel. 387773222, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Předsedkyně ZO Jitka Pečlová
Místopředsedkyně: doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D
Pokladník: Jitka Pečlová
Členové výboru:

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.

Pavel Čejka

Stránky VOS: http://vos.cmkos.cz/

Aktuality

Po jednání výboru VOO PF JU České Budějovice byl schválen dar ve výši 2 000,- Kč Nadaci Via na podporu zdravotníkům (psychosociální pomoc pro zdravotníky napříč nemocnicemi) – reakce ředitele Nadace Via

Prohlášení VOS 

Vysokoškolský odborový svaz považuje bezplatné jízdné za užitečný krok vlády směrem k potřebným skupinám obyvatel. Je neefektivní pečovat o síť škol, pokud si lidé nemohou dovolit do nich cestovat. Cílem se ale zároveň nemá stát ani bezplatná jízda za nekvalitním vzděláním. Proto žádáme Vládu České republiky, aby přehodnotila svůj záměr použít na uhrazení jízdného 400 milionů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které mohou být účelněji využity pro potřebné oblasti uvnitř resortu.

Jakékoli škrty ve školství jsou v rozporu s veřejným zájmem, dlouhodobými požadavky odborů ale i s programovým prohlášením vlády. Nejen, že tyto peníze budou ve školství chybět, ale ještě navíc se jedná pouze o nekoncepční jednorázové pokrytí, které v žádném případě nemůže zajistit financování jízdného v dalších letech.

Výbor VOS zvolil na svém zasedání dne 21. 2. 2017 do funkce předsedy Vysokoškolského OS Mgr. Petra Baierla.

Aktuální informace v programu ODBORY PLUS (.pdf):

Ostatní odkazy

Koordinační odborová rada Jihočeské univerzity: http://kor-ju.webnode.cz/odborova-organizace-pf/

Informace o programu "Odbory plus" na: http://www.odboryplus.cz

Nový občanský zákoník nabývá účinnosti 1. 1. 2014. Užitečné informace o změnách, které přináší naleznete na http://obcanskyzakonik.justice.cz/.

Právní poradna ČMKOS České Budějovice:
Mgr. Jakub Barták, mobil: 724 336 104, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stay in touch
social media

Jeronýmova 10, 371 15 České BudějoviceTel. +420 387 773 020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. +420 387 773 020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2022 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, at the beginning of the new academic year, we launched a new website of our faculty. A backup version of the old website will be available for some time: https://old.pf.jcu.cz?langset=en