Symbol PF Studium

Aktuality

Ph.D. studium

Obhajoba disertační práce Mgr. Václava Dobiáše

doktorské studium Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, 11. 6. 2019

Ph.D. studium

Státní doktorská zkouška Mgr. Radima Remeše

doktorské studium Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, 11. 6. 2019

Ubytování

Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia

Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia žadatelům za období duben až prosinec 2018.

Akademický rok 2018/2019

publikace ke stažení (tzv. „Chytrá knížka“)