Symbol PF Centrum DVPP

Důležité

Aktuální informace k epidemii koronaviru

V souladu s opatřením vlády probíhá od 12. 10. 2020 do odvolání výuka CŽV distanční formou. Podrobnosti k formě distanční výuky obdrží účastníci na fakultní e-mail.

Programy k prohlubování odborné kvalifikace (ŠABLONY)

realizujeme v on-line formě

Šablonové kurzy pro učitele MŠ
Šablonové kurzy pro učitele ZŠ
Šablonové kurzy pro učitele SŠ
Šablonové kurzy pro učitele VOŠ

Témata závěrečných prací CŽV

aktualizováno k 15. 3. 2021

Dětská univerzita

Další DU proběhne v závislosti na zlepšení epidemiologické situace a možnosti osobní přítomnosti účastníků na kurzu.

Rekvalifikační kurz: Zdravotník zotavovacích akci

Kurz proběhne v termínu v závislosti na zlepšení epidemiologické situace.

 

Formuláře CŽV ke stažení

(žádost, prodloužení termínu pro absolvování předmětu, odložení plnění studijních povinností, přerušení CŽV, uznání předmětu, rozložení úhrady úplaty, zanechání CŽV, změny v zápisovém listě, potvrzení o studiu v rámci CŽV)

 

Harmonogram AR pro CŽV

 

Studijní opory

Studijní opory DVPP

Pokyny k praxi v rámci CŽV

Pokyny k pojištění pedagogické praxe účastníků CŽV

Pedagogická praxe pro programy Učitelství 1. stupně ZŠ a Studium v oblasti pedagogických věd

Pedagogická praxe pro programy Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Pedagogická praxe pro programy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Pedagogická praxe pro program Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Pedagogická praxe pro program Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ

Pedagogická praxe pro program Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ

Pedagogická praxe pro programy Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Pedagogická praxe pro program Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Pedagogická praxe pro program Studium pro výchovné poradce

Pedagogická praxe pro program Speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky

Ostatní informace k CŽV

Opatření děkana č. 11/2017 - Řád celoživotního vzdělávání PF JU (+ Směrnice vedoucích kateder k ZZ CŽV)

Seznam garantů CŽV za katedry

Zápis předmětů a zápis do dalšího semestru vzdělávání (manuál)

Úplata za CŽV (manuál)  –  Potvrzení k úplatě za CŽV  –  Jak zaplatit bez faktury

Ceník celoživotního vzdělávání

Závěrečná práce - vzor

Dispozice k vypracování závěrečné práce v rámci CŽV

Návod na zadání závěrečné práci ke kontrole v portálu odevzdej.cz

Profesní portfolio  –  Portfolio pro STAG (formulář)

Seznam programů CŽV, u kterých vypracovává posudek ZP také oponent

Setkání absolventů a účastníků CŽV 2016

Aktuality

Vzhledem k blížícímu se termínu červnových závěrečných zkoušek CŽV prosíme všechny, kteří dosud nejsou k termínu závěrečné zkoušky přihlášeni, aby tak učinili prostřednictvím STAGu co nejdříve.
(14. 5. 2021)

Účastníci, kteří budou v zimním semestru 2021/2022 (leden/únor 2022) konat závěrečné zkoušky, mají povinnost nahlásit do 1. 9. 2021 na e-mail Bc. Pořízkové aporizkova@pf.jcu.cz odborného konzultanta své závěrečné práce.
(3. 5. 2021)

Účastníci, kteří budou v létě 2021 konat ZZ, odevzdávají ZP v termínech v souladu s harmonogramem AR v tištěné a elektronické podobě. Podrobné informace ke způsobu odevzdání ZP budou zaslány na fakultní e-mail.
(29. 4. 2021)

všechny aktuality

 

Kontakt

Ing. Lenka Miková Havelková

vedoucí oddělení

kancelář č. J112
tel.: 387 773 025
e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz


Mgr. Renata Jandová

referentka pro CŽV

kancelář č. J113
tel.: 387 773 324
e-mail: jandova@pf.jcu.cz

 

Bc. Anežka Pořízková

referentka pro CŽV

kancelář č. J113
tel.: 387 773 125
e-mail: aporizkova@pf.jcu.cz

Názory našich absolventů

„…dovolte mi poděkovat vyučujícím na Vaší fakultě, kteří byli vždy výborně připraveni na jednotlivé konzultace v rámci svých oborů, byli nápomocní studentům, jejich vstřícnost a lidský přístup překonával ve všech případech velmi vysoko často současný pokles na poli mezilidských vztahů. Studium bylo mé šesté vysokoškolské, patřilo mezi nejkvalitnější po odborné i lidské stránce…“
 
„…studium CŽV nebyly pro mě jen povinnosti, ale i příjemné dny strávené v krásných Českých Budějovicích, ráda se k vám budu vracet a často si vzpomenu…“
 
„…opravdu si nesmírně vážím vaší podpory a  naprosto výjimečného, chápajícího přístupu k nám studujícím…“
 
„…jste všichni úžasní, skvělí a milí, byla radost u vás studovat…“
 
„…rád bych poděkoval za dobrou organizaci a vstřícnost při vedení kurzu CŽV…“
 

Hodnocení absolventů výuky oborových didaktik v rámci programu Pedagogické vědy – učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ („pedagogické minimum“)

„…přínosná a inspirativní expozice oborových didaktik se zkušenými a nadšenými lektory. Díky…“
 
„…výborné, praktické rady, ukázky výuky v jednotlivých předmětech. Informace, které jsou pro začínající učitele k nezaplacení…“
 
„…blok oborové didaktiky byl neuvěřitelný. Inspirace jak by mohla výuka vypadat, jak u dětí vzbudit zájem, motivaci, chuť se něco naučit. Děkuji všem vyučujícím za jejich inspiraci, nápady, rady…“
 
„…musím konstatovat, že to byl jeden z nejlepších dnů ve škole v Budějovicích, všichni měli své hodiny pojmuté zajímavě a nápaditě…“