Programy CŽV

V souladu s § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách stanovuje PF JU jako podmínku pro všechny programy CŽV znalost českého jazyka, prokazuje se:

  1. státním občanstvím České republiky,
  2. vysvědčením o maturitní zkoušce vykonané na střední škole v České republice,
  3. vysokoškolským diplomem vydaným českou vysokou školou osvědčujícím absolvování studijního programu uskutečňovaného (akreditovaného) v českém jazyce,
  4. jazykovou zkouškou podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zkoušku z českého jazyka lze vykonat na vysoké škole v rámci programu celoživotního vzdělávání (např. http://ujop.cuni.cz/) nebo v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, nebo
  5. jazykovou zkouškou na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Doklad se doručí společně s přihláškou v souladu s termínem konání přijímacího řízení.

Prokazuje-li zájemce splnění jazykových předpokladů státním občanstvím, své občanství zvlášť neprokazuje, vyplývá-li z doručené přihlášky.

 

zahájení studia v ZS AR 2024/2025
příjem přihlášek do 31. 5. 2024

Studium pedagogiky:

Studium pro asistenty pedagoga:

Studium pro ředitele škol a školských zařízení:

Studium k rozšíření odborné kvalifikace:

Studium k výkonu specializovaných činností:

Studium pro výchovné poradce:

Průběžné vzdělávání:

 

zahájení studia v LS AR 2024/2025
příjem přihlášek do 31. 10. 2024

Studium k rozšíření odborné kvalifikace:

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.