Aktuality

Upozorňujeme účastníky, že prezentaci k závěrečné práci pro účely závěrečné zkoušky je vhodné mít na flash disku + na záložním úložišti (např. v e-mailu).
(16. 5. 2023)

Na základě kontroly plnění termínů ZZ žádáme účastníky programu DPS o neodkladné přihlášení k vypsaným termínům.
(15. 5. 2023)

V termínu 2. 5. – 1. 9. 2023 prosíme o nahlášení odborných konzultantů Centru DVPP dle instrukce zde, která byla zaslána na fakultní e-mail účastníků CŽV.
(4. 5. 2023)

Byly zveřejněny předběžné rozvrhy na ZS AR 2023/2024.
(2. 5. 2023)

Dle harmonogramu AR CŽV 22-23 začíná dnem 2. 5. od 7 hod. přihlašování k závěrečným zkouškám CŽV. Termíny závěrečných zkoušek najdete ve svém Stagu – Moje studium, kde zvolíte možnost Zápis na termíny.
(27. 4. 2023)

V případě osobního odevzdávání ZP a portfolia v sobotu 29. 4., kdy podatelna není otevřena, bude v předsíňce na CŽV (u kanc. J 113) připraven stůl, kde svojí ZP a portfolio můžete nechat (prosím nijak je nebalte!).
(24. 4. 2023)

Pro čekatelský semestr se nepodává ŽÁDNÁ ŽÁDOST, před zahájením zimního semestru budou zaslány instrukce k nahlašování čekatelských semestrů pro aktivaci snížené sazby úplaty.
Podmínkou pro čekatelský semestr je splnění všech předmětů kromě ZZ.
(21. 4. 2023)

Závěrečná práce CŽV se fyzicky odevzdává v kroužkové vazbě v 1 výtisku.
(12. 4. 2023)

Na webu zde byl zveřejněn harmonogram akademického roku 2023/2024 pro CŽV.
(28. 3. 2023)

Dne 25. 3. 2023 se ruší výuka předmětu KPEP/MPPR2 lektorky Mgr. Dity Podhrázské. Tato výuka se přesouvá na pátek 19. 5. 2023 od 13:00 hodin. Dopolední výuka sk. MŠ3 zůstává v sobotu 25. 3. beze změny.
(21. 3. 2023)

Na webu byla zveřejněna aktualizovaná témata ZP CŽV pro účastníky, kteří budou konat ZZ v zimním semestru 2023/2024.
(15. 3. 2023)

Upozorňujeme účastníky, že v rozvrzích může docházet z personálních a organizačních důvodů ke změnám. Vždy sledujte rozvrhy na webu pro ověření, zda nedošlo ke změně. Pouze při náhlé změně (v daném týdnu plánované výuky) budeme současně se změnou v rozvrhu na webu upozorňovat i zprávou na fakultní e-mail.
(3. 3. 2023)

Do 15. 3. 2023 uhraďte úplatu za letní semestr 2022/23 CŽV dle pokynů zde, informace byly zaslány na fakultní e-mail 9. 2. 2023.
(9. 2. 2023)

V termínu 5. – 12. 2. 2023 mají účastníci CŽV povinnost provést v IS STAG zápis předmětů na letní semestr 22/23, instrukce k provedení zápisu najdete zde, informace byly zaslány na fakultní e-mail 30. 1. 2023.
(30. 1. 2023)

Podrobnosti k platbě letního semestru CŽV byly zaslány 18. 1. 2023 na fakultní e-mail. Postupujte prosím dle těchto pokynů.
(18. 1. 2023)

Pro čekatelský semestr se nepodává ŽÁDNÁ ŽÁDOST, do 5. 2. je pouze potřeba nahlásit na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., že jste v čekatelském semestru, tím se aktivuje snížená sazba úplaty za LS.
Podmínkou je mít splněné všechny předměty kromě ZZ. Tato informace bude také součástí informací k platbám za LS, které budeme zasílat v 2. polovině ledna na fakultní e-mail.
(11. 1. 2023)

Zápis nově přijatých účastníků proběhne 11. 1. 2023 na J340 dle rozpisu z pozvánky, která byla součástí vypořádání PŘ. Doba trvání zápisu je 1–2 hodiny. Na zápis se prosím dostavte alespoň 20 minut před zahájením.
(6. 1. 2023)

Mezní termín pro nahlášení odborných konzultantů Centru DVPP na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (pro účastníky, kteří budou v LS 22/23 konat ZZ) je 14. 1. 2023.
(6. 1. 2023)

Centrum DVPP bude od 21. 12. 2022 do 1. 1. 2023 z důvodu dovolené uzavřeno.
(19. 12. 2022)

Ze zdravotních důvodů proběhne výuka u skupiny DPS - Speciální pedagogika I KPES/3SPE1 s paní doktorkou Bílkovou dne 17. 12. 2022 on-line. Odkaz pro připojení ke schůzce obdržíte na fakultní e-mail.
(16. 12. 2022)

Od 1. 12. 2022 je možné přihlašování k ZZ CŽV, které proběhnou v zimním semestru.
(30. 11. 2022)

Byla zveřejněna aktualizovaná témata závěrečných prací pro ZZ konané v letním semestru, odkaz zde.
(3. 11. 2022)

Ze zdravotních důvodů proběhne výuka u skupiny AP1 - předmětu KPES/PPKAŽ s paní doktorkou Najmonovou dne 22. 10. 2022 on-line. Odkaz pro připojení ke schůzce obdržíte na fakultní e-mail.
(19. 10. 2022)

Ze zdravotních důvodů proběhne výuka u skupin A, B předmětu pedagogika KPEP/PPER dne 21. 10. 2022 od 9:00 hodin on-line. Odkaz pro připojení ke schůzce obdržíte na fakultní e-mail.
(17. 10. 2022)

Z důvodu nemoci proběhne výuka předmětu „Osobnost výchovného poradce (KPEG/OVPVŽ)“ u skupiny PV 7 dne 14. 10. 2022 on-line.
(11. 10. 2022)

Výuka předmětu obecná pedagogika 7. 10. 2022 (rozvrh zde: Obecná pedagogika) proběhne ze zdravotních důvodů lektorky on-line. Odkaz pro připojení obdržíte na fakultní e-mail.
(6. 10. 2022)

Z důvodu nemoci se ruší u skupiny Y termín výuky předmětu „Psychologie 2 (KPEP/PSYR2)“ dne 7. 10. 2022.
Výuka se přesouvá na pátek 4. 11. 2022.
(4. 10. 2022)

Výuka skupiny DPS 1 se v termínu 1. 10. 2022 ruší.
(27. 9. 2022)

Při platbě zimního semestru „na fakturu“ je potřeba zaslat vyplněný formulář Potvrzení k úplatě za CŽV do 20. 9. 2022 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
(18. 9. 2022)

5. 9. 2022 byl zaslán účastníkům prvního semestru v programu „Učitelství pro 1. stupeň ZŠ“ na jejich fakultní e-mail odkaz pro rozřazení do skupin A, B, C. Výběr skupiny je nutné provést nejpozději do 11. 9. 2022.
(5. 9. 2022)

1. 9. 2022 byly zaslány účastníkům CŽV na fakultní e-mail pokyny pro platbu zimního semestru CŽV a k případnému nahlašování čekatelského semestru. Věnujte jim pozornost.
(1. 9. 2022)

V termínu 1. – 8. 9. 2022 provádí účastníci 2. a dalších semestrů CŽV zápis předmětů do zimního semestru 22/23 ve Stagu dle instrukcí zaslaných na fakultní e-mail: 30. 8. 2022.
(30. 8. 2022)

Zápis nově přijatých účastníků CŽV proběhne 30. a 31. 8. 2022 dle rozpisu zde.
(8. 8. 2022)

 

V červnu probíhají ZZ CŽV, všem přejeme hodně štěstí!
(3. 6. 2022)

Od 2. 5. 2022 je možné prostřednictvím Stagu přihlašování k závěrečným zkouškám, které proběhnou v letním semestru 2021/2022.
(2. 5. 2022)

Mezní termín pro úhradu úplaty za letní semestr CŽV je 15. 3. 2022.
(7. 3. 2022)

V termínu 6. 2. – 13. 2. 2022 provádí účastníci CŽV se Stagu zápis předmětů na letní semestr 2021/2022.
(4. 2. 2022)

Mezní termín pro nahlášení čekatelského semestru a zaslání podkladů pro hrazení letního semestru na fakturu je 5. 2. 2022 (hlásí se na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
(2. 2. 2022)

Od 8. 11. 2021 do odvolání probíhá výuka CŽV v on-line formě (pokud garantující katedra nestanoví jinak).
(8. 11. 2021)

Mezní termín pro úhradu úplaty za ZS AR 2021/2022 je 31. 10. 2021! (neplatí pro účastníky 1. semestrů CŽV), při úhradě se řiďte dříve zaslanými pokyny na fakultní e-mail a podklady pro platbu (variabilní a specifický symbol) ze Stagu.
(26. 10. 2021)

Všechny účastníky CŽV upozorňujeme na povinnost používat v rámci elektronické komunikace s fakultou Váš fakultní email ve formátu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S podpisem prosím vždy uveďte osobní číslo studenta, název programu, který studujete a studijní skupinu – např. skupina PV 14/B (pokud jste do studijní skupiny zařazen/a)
(17. 9. 2021)

Účastníci 2. a dalších semestrů mají povinnost provést v termínu 1. – 8. 9. 2021 zápis předmětů pro zimní semestr AR 2021/2022 do IS STAG. Podrobnosti k provedení zápisu byly zaslány účastníkům na fakultní e-mail.
(30. 8. 2021)

Zápis CŽV do zimního semestru AR 2021/2022 bude probíhat v termínu 01.09.2021–08.09.2021 v souladu s harmonogramem AR pro CŽV (najdete dole na této stránce). Vyčkejte prosím se zápisem na tento termín!
Budete na něj také upozorněni od nás v dostatečném předstihu koncem srpna na fakultní e-mail včetně zaslání návodu, jak zápis provést
(10. 6. 2021)

Účastníci posledních semestrů studijních programů CŽV věnujte, prosím, pozornost e-mailu k zadávání závěrečných prací do systému STAG.
(7. 6. 2021)

Vzhledem k blížícímu se termínu červnových závěrečných zkoušek CŽV prosíme všechny, kteří dosud nejsou k termínu závěrečné zkoušky přihlášeni, aby tak učinili prostřednictvím STAGu co nejdříve.
(14. 5. 2021)

Účastníci, kteří budou v zimním semestru 2021/2022 (leden/únor 2022) konat závěrečné zkoušky, mají povinnost nahlásit do 1. 9. 2021 e-mailem na Centrum DVPP odborného konzultanta své závěrečné práce.
(3. 5. 2021)

Účastníci, kteří budou v létě 2021 konat ZZ, odevzdávají ZP v termínech v souladu s harmonogramem AR v tištěné a elektronické podobě. Podrobné informace ke způsobu odevzdání ZP budou zaslány na fakultní e-mail.
(29. 4. 2021)

Byly zveřejněny předběžné rozvrhy u vybraných programů CŽV na ZS AR 2021/2022.
(23. 4. 2021)

Účastníci CŽV mají povinnost předložit před závěrečnou zkouškou CŽV negativní test na covid (příp. doklad o splnění výjimky z testování). Podrobné informací obdrží účastníci na fakultní e-mail.
(22. 4. 2021)

Od 1. 5. 2021 (pokud není garantem programu stanoveno jinak) bude zahájeno přihlašování k ZZ CŽV.
(21. 4. 2021)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.