Pokyny k platbám CŽV LS 2023/2024

Věnujte pozornost těmto pokynům:

  1. Pokud chcete platit na fakturu, vyplňte přiložený formulář a zašlete ho na mail své referentce CŽV nejpozději do 5. 2. 2024! Na formuláři je potřeba podpis a razítko plátce, protože jde o objednávku. Následně vám bude faktura k hrazení úplaty zaslána na Váš email uvedený v objednávce.
  2. Pokud jste čekatelem (tzn. máte splněné všechny předměty, tedy i praxi, kromě závěrečné zkoušky a ZP), nahlaste na mail své referentce CŽV čekatelský semestr do 5. 2. 2024!, tím aktivujete sníženou sazbu úplaty 2.500 Kč. Je třeba uvést: jméno a příjmení, název programu! Mail Vám nebudeme potvrzovat.

    Pokud informaci o čekatelském semestru do uvedeného termínu nenahlásíte, budete platit plnou výši úplaty. Čekatelský semestr nám nahlaste do daného data i v případě, že jste již čekatelem opakovaně (a již jste ho hlásili v předchozím období).

  3. Pokud nebudete chtít platit na fakturu (platíte jako fyzická osoba) VYČKEJTE na další pokyny k platbám, které Vám budou zaslány na fakultní email nejpozději do 23. 2. 2024 (splatnost úplaty za letní semestr bude do 15. 3. 2024, na úhradu bude dostatek času).

    Nikdy prosím nezasílejte platbu dříve, než Vám pošleme tyto pokyny k platbě! Pro každý semestr se totiž generují nové údaje pro platbu, pokud pošlete platbu s jinými než předepsanými údaji pro daný semestr (např. i s údaji pro minulý semestr), platba se nám v systému pro kontrolu plateb nespáruje a budete považováni za neplatiče.

CŽV je poskytováno za úplatu – čl. 1 odst. 5 Řádu celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Výši úplaty jednotlivých programů naleznete na této adrese: https://www.pf.jcu.cz/images/PF/studium/czv/Cenik_CZV.pdf

Neuhrazení úplaty za další semestr studia CŽV je důvodem k ukončení studia CŽV.

Agendy (k jaké referentce patříte) jsou přehledně zobrazeny v kontaktech na webu v oddíle CŽV: https://www.pf.jcu.cz/cz/studium/celozivotni-vzdelavani/kontakt

 

Nepřehlédněte, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!:

Dne 1. září 2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, která má dopad na délku platnosti akreditace vzdělávacích programů či řízení o akreditaci.

Z TOHOTO DŮVODU BYLO FAKULTOU ROZHODNUTO, ŽE ÚČASTNÍCI V ČEKATELSKÝCH SEMESTRECH MUSÍ SVÉ CŽV UKONČIT NEJPOZDĚJI V RÁMCI ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK KONANÝCH V LS AR 23/24 (BEZ ROZDÍLU NA STUDOVANÝ PROGRAM) .

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.