Instrukce k provedení zápisu LS 2022/2023

Vážení účastníci CŽV,

v souladu s harmonogramem AR CŽV 2022/2023: https://www.pf.jcu.cz/images/PF/studium/czv/Harmonogram_AR_CZV_2022-23.pdf bude v termínu od 5. 2. – 12. 2. 2023 probíhat zápis předmětů ve STAGu do letního semestru (po tomto termínu se STAG zavře a nepůjde vám na profilu již zápis provést).

Pokud si někdo z vás zápis omylem z nedočkavosti provedl v rámci termínu zápisu pro běžné studenty, je platný, důležitě je vidět zapsané předměty ve STAGu.

Zapište si prosím do STAGu předměty dle studijního plánu, který jste dostávali u prezenčního zápisu při zahájení studia

(najdete také zde: https://jucb-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/havelkoval_jcu_cz/ERXrFsXMIcJFmCX2snAUJXgBdKNmbyCtiUmghF6LR7EvzQ?e=vK1rgf) nebo dle aktuálního rozvrhu (rozvrhy pro letní semestr naleznete zde: https://www.pf.jcu.cz/cz/studium/celozivotni-vzdelavani/rozvrhy-czv-ls)

Pokud vaše studium probíhá individuální formou (týká se programů s menším počtem účastníků) domlouváte se na rozvrhu (a které předměty si máte zapsat) přímo na katedře.

Nepřehlédněte!:

Pokud budete v letním semestru konat závěrečnou zkoušku, nezapomeňte si ji také jako předmět zapsat (pokud byste tak neučinili, nezobrazí se Vám v květnu vypsané zkouškové termíny a nebudete se moci k závěrečné zkoušce přihlásit).

Pokud jste čekatelem – zápis se vás také týká - zapište si předmět „závěrečná zkouška“.

Programy studium pro asistenty pedagoga a studium pro ředitele škol a školských zařízení si zapisují pouze předmět „závěrečná zkouška“.

Pokud jste v předchozím semestru některé předměty nesplnili, zapište si je do dalšího semestru (je to proto, aby vás lektor na předmětu „viděl“ a mohl vám splnění předmětu zapsat).

Návod na zápis předmětů ve STAGu naleznete zde: https://www.pf.jcu.cz/images/PF/studium/czv/Manual_-_zapis_predmetu.pdf

Nezapomeňte si zápis provést do 12. 2. 2023!

Na rozvrh, který se vygeneruje ve STAGu, neberte zřetel – vždy platí (a jsou aktualizovány) zveřejněné rozvrhy na webu pod CŽV (viz předchozí text).

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.