Symbol PF Fórum inovací

Otevřené fórum pro všechny akademické pracovníky, kteří chtějí sdílet se svými kolegy nové nápady a inovace ve výuce, praxích a výzkumu a svými aktivitami propojit (inspirovat) jednotlivé katedry PF. Chceme se podílet na rozvoji vize fakulty „Pro Futuro“ a přinášet podněty pro kvalitnější práci i život na PF.

Se svými podněty se můžete obracet na kteréhokoliv člena fóra osobně, nebo se k Fóru inovací rovnou připojit přes MS Teams: https://tinyurl.com/ForumInovaci

 

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.       

Mgr. Vojtěch Blažek       

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.       

Mgr. Jaroslav Emmer       

Mgr. Kateřina Klementová       

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.       

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.       

Dr. phil. Zdeněk Pecka       

Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.       

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.       

 

Naše aktivity

 

Připravujeme: Možnosti tandemové výuky

 

14. 5. 2021: přednáška doc. Jiřího Vaníčka věnovaná aktuálním změnám v RVP ZV v oblasti informatiky a jejich dopadům na přípravu učitelů v různých oborech.
záznam přednášky

 

5. 2. 2021: Konference Pro Futuro II.
https://www.pf.jcu.cz/education/upf/