Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

 

     

Katedra tělesné výchovy a sportu

Kooperující učitelé z jiných kateder JU

 

Ing. Monika Březinová, Ph.D.
e-mail: brezina@ef.jcu.cz

Ekonomická fakulta, Katedra řízení

Základy marketingu

 

Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.
e-mail: : tdolansky@pf.jcu.cz

Katedra informatiky

Informační technologie - test

 

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.
e-mail: mhruskova@pf.jcu.cz

Katedra biologie

Anatomie člověka I, Anatomie člověka II

 

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
e-mail: karvanko@pf.jcu.cz

Katedra geografie

Bosu, Body styling (H2, H3)

 

Mgr. Michaela Procházková
e-mail: Mprochazkova@seznam.cz

Ekonomická fakulta, Katedra jazyků

Power joga, Nordic walking (H2, H3)

 

Mgr. Jan Schuster, Ph.D.
e-mail: : schuster@pf.jcu.cz

Katedra výchovy ke zdraví

Výživa ve sportu

 

prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.
e-mail: spata@pf.jcu.cz

Katedra aplikované fyziky a techniky

Biomechanika

 

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
e-mail: tlusty@pf.jcu.cz

Katedra matematiky

Statistické metody v kinantropologii

 

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
e-mail: radkaz@pf.jcu.cz

Katedra biologie

Fyziologie člověka, Hygiena a první pomoc

 

 

Externisté

Jindřich Ardolf
e-mail: jardolf@hotmail.com

sebeobrana a karate (H3)

 

Bc. Markéta Blechová
e-mail: marketa.blechova@seznam.cz

joga, powerjoga, pilates, (H3, H4)

 

Bc. Jana Bromová
e-mail: ajiska@email.cz

lezení (H2), Gymcentrum

 

Mgr. Jan Budínský
e-mail: budinskyjan@centrum.cz

badminton (H2)

 

Monika Čamrová
e-mail: moncacamrova@seznam.cz

bosu, bodystyling, spinning (H2, H2S, H4)

 

David Červenka
e-mail: dcadek@seznam.cz

Tai-chi-chuan (H3)

 

Mgr. Lukáš Erhart
e-mail: lerhart@cag.cz

gymnastika (Gymcentrum)

 

Mgr. Jiří Gruntorád
e-mail: jiri.gruntorad@gmail.com

aerobik, bodystyling, zumba, (H2, H4)

 

PaedDr. Kamila Hansová
e-mail: khansova@seznam.cz

bruslení, pilates (H2, ZS)

 

Petr Hruška
e-mail: hruska@najihu.cz

potápění (bazén)

 

Tereza Chlupová
e-mail: chlupova.tereza@seznam.cz

spinning (H2S)

 

Karolína Imbrová
e-mail: karolina.imbrova@seznam.cz

gymnastika (Gymcentrum)

 

Mgr. Martina Kaňková
e-mail: Michalova.martina@seznam.cz

spinning (H2S)

 

Bc. Eva Kortanová
e-mail: evakortan@gmail.com

bodystyling a zumba (H2)

 

Mgr. Václava Kostohryzová
e-mail: vendula32@seznam.cz

zumba (H2)

 

Dis. Petr Leština
e-mail: lestina_petr@centrum.cz

stolní tenis (H1ST)

 

Mgr. Radek Mach
e-mail: rejdy.mach@seznam.cz

volejbal (H1)

 

Bc. Gabriela Markvartová
e-mail: geibi.m@email.cz

gymnastika (Gymcentrum)

 

Mgr. Martin Modlitba
e-mail: martinmodlitba@gmail.com

spinning (H2S)

 

Nikola Papežová
e-mail: NikolaPapezova@seznam.cz

spinning (H2S)

 

Mgr. Lucie Pecková
e-mail: Peckova.Lucie@email.cz

spinning (H2S)

 

Petr Pešák
e-mail: wilda.p@seznam.cz

korfbal (H1)

 

Bc. Zuzana Sivá
e-mail: zuzanasiva89@gmail.com

bodystyling, pilates (H2, H4)

 

Mgr. Alena Suchá
e-mail: suchaalena@email.cz

spinning (H2S)

 

Mgr. Vladan Šebrle
e-mail: vladan.sebrle@seznam.cz

tenis, squash (Zvonárna, Kurty JU)

 

Vendula Tenglová
e-mail: vendulatenglova@seznam.cz

stolní tenis (H1ST)

 

Daniela Tröstlová
e-mail: trostlova.d@seznam.cz

badminton, bosu (H2, H3)

 

Michal Uhlík
e-mail: midza@seznam.cz

tenis (Kurty JU)

 

Mgr. Pavel Václavík
e-mail: knoflicek.v@seznam.cz

lezení (H2)

 

Mgr. Jana Vančurová
e-mail: vanjan99@seznam.cz

badminton (H2)

 

Mgr. Petr Vaněk
e-mail: vanek@gymji.cz

gymnastika (H2)

 

Mgr. Miroslav Vaníček
e-mail: van.mira@centrum.cz

tenis (Kurty JU)

 

Eva Veselá
e-mail: vesela.efa@centrum.cz

aerobic a stepaerobik (H2, H4)

 

Ing. Petr Veselý
e-mail: veselp01@seznam.cz

tenis (Kurty JU)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2001 Martin Toman