Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

 

     

Katedra tělesné výchovy a sportu

Věda a výzkum, publikace

 

Spolupráce v kinantropologii s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity

 

Studia Kinanthropologica

Publikační činnost

Disportare 2012 (vědecká konference - 20. 9. 2012)

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2001 Martin Toman