Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

 

     

Katedra tělesné výchovy a sportu

Informace o katedře

 

Katedra zajišťuje:

  1. výuku oborové tělesné výchovy pro střední školy - 5leté studium, magisterské, které se studuje v kombinaci tělesná výchova - biologie, tělesná výchova - matematika.
  2. výuku oborové tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (6. - 9. roč. ZŠ). Tělesná výchova pro ZŠ je studována v kombinacích: Tv - matematika, Tv - biologie, Tv - zeměpis. Studium je magisterské.
  3. výuku v neučitelském 3letém bakalářském studiu tělesné výchovy, je určeno pro pracovníky ve fitness centrech, tělovýchovných jednotách, v cestovních kancelářích se sportovními aktivitami, v domovech dětí a mládeže a dále je určeno pro trenéry a cvičitele.
  4. nepovinnou tělesnou výchovu v 1.-4. ročníku magisterského studia všeobecně vzdělávacích předmětů
  5. výuku tělesné výchovy na 1. stupni základní školy - 4leté studium, magisterské.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2001 Martin Toman