Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

 

     

Katedra tělesné výchovy a sportu

Zadání BP a DP pro AR 2013/2014

 

Nejpozději do 29. 11. 2013 musí každý student, který si vybere téma BP/DP, kontaktovat vedoucího kvalifikační práce, u BP je termín 31. 3. 2014.

 

NÁZEV ZADÁNÍ BP/DP VEDOUCÍ PRÁCE b.t.
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybraném městě jižních Čech BP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybraném městě jižních Čech BP Štumbauer
Historie německého lyžování v Českých zemích BP Štumbauer
Vývoj a srovnání tělovýchovné části vzdělání učitelů 1. stupně ZŠ DP NŠ Štumbauer
Historie německého fotbalu v Českých zemích BP Štumbauer
Historie německého "Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách" v Praze (1878 - 1945) DP SŠ Štumbauer
Historie německého "Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách" v Praze (1878 - 1945) DP ZŠ Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybraném městě jižních Čech BP Štumbauer
Historie tělovýchovných zařízení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích DP SŠ Štumbauer
Historie tělovýchovných zařízení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích DP ZŠ Štumbauer
Historie německého sportu v ČSR v letech 1918 až 1938 DP SŠ Štumbauer
Historie německého sportu v ČSR v letech 1918 až 1938 DP ZŠ Štumbauer
     
Analýza předsezónní přípravy závodníků ve sjezdu na horském kole BP Bago
Srovnání současného stavu výuky sportovní gymnastiky u oboru TV na vysokých školách v ČR BP Bago
Culek
Analýza pohybových aktivit žáků ZŠ, (SŠ) ve městě DP SŠ, ZŠ Bago
Srovnání sportovní pravidelné aktivity žáků na venkově a ve městě BP Bago
Ševčík
Analýza kauzality mezi vývojem nářadí a vývojem sestav ve sportovní gymnastice žen BP Bago
Srovnání současného stavu sportovní gymnastiky ve světě a u nás z hlediska metodiky, tréninku, realizačních týmů a marketingu BP Bago
Analýza rozsahu a přiměřenosti výuky sportovní gymnastiky na 1. stupni ZŠ DP NŠ Bago
Analýza kauzality mezi vývojem nářadí a vývojem sestav ve sportovní gymnastice mužů DP SŠ, ZŠ Bago
     
Analýza podílu nácviku skoků ve výuce TV na ZŠ BP Bahenský
Analýza atletické přípravy v kondiční části přípravy ve vybraném sportovním odvětví mládeže BP Bahenský
Analýza současných vývojových trendů atletiky v Jihočeském kraji BP Bahenský
Analýza víceleté sportovní přípravy vrcholového atleta BP Bahenský
Analýza vlivu atletického tréninku na rozvoj kondičních schopností u žáků ZŠ BP Bahenský
Analýza energetické náročnosti studijního programu TVS na JU BP Bahenský
Analýza roční přípravy několika běžců na závod v horském ultramaratónu BP Bahenský
     
Zjištění stavu stavebních bariér ve veřejnoprávních budovách pro osoby s tělesným postižením (komparace dvou odlišných lokalit - bude upřesněno. Kromě lokalit: Třeboň, J. Hradec, Praha, Č. Budějovice, Jihlava, Soběslav, Tábor) BP Kursová
Analýza zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve státním sektoru ve zvolené lokalitě (kromě Č. Budějovic) BP Kursová
Vytvoření a ověření intervenčního pohybového programu pro předškolní vzdělávání BP Kursová
Zjištění využívání techniky míčkování v regenerační praxi ve zvolené lokalitě BP Kursová
Historicko-srovnávací studie legislativy ve sportu osob se zdravotním postižením DP SŠ Kursová
Zjištění stavu sociální stratifikace v oblasti sportu pomocí komparace možností pro osoby s tělesným postižením (vozíčkáři) a běžné populace ve zvolené lokalitě (lokalita bude upřesněna - kromě lokalit: České Budějovice, Znojmo) DP SŠ Kursová
Vytvoření a ověření intervenčního pohybového programu pro děti s mentální disabilitou na základě cvičení Veroniky Sherborn DP NŠ Kursová
Zjištění stavu sociální stratifikace v oblasti sportu: komparace možností pro osoby s tělesným postižením (vozíčkáři) a běžnou populací ve zvolené lokalitě (lokalita bude upřesněna - kromě lokalit: České Budějovice, Znojmo) DP ZŠ SŠ Kursová
     
Analýza změn v choreografiích sportovního aerobiku v kategoriích jednotlivců na MS od roku 1997 do současnosti BP Fišerová
Historie závodního aerobiku v Jižních Čechách BP Fišerová
Zjištění úrovně hodnot tepové frekvence (TF) v komerčních hodinách Pilates BP Fišerová
Zjištění využívání aerobních forem cvičení v hodinách TV na vzorku vybraných ZŠ v Českých Budějovicích BP Fišerová
     
Historie československého volejbalu do roku 1945 BP Tlustý
Historie florbalu v České republice BP Tlustý
     
Vytvoření a ověření programu psychorelaxačních cvičení a sestav východních zdravotních systémů formou multimediálního zpracování BP Michalov
Návrh a ověření výukového programu sebeobrany se zaměřením na páky, porazy a znehybnění formou natočení videoprogramu BP Michalov
Návrh a ověření výukového programu sebeobrany se zaměřením na využití úderů, kopů a podmetů formou natočení videoprogramu BP Michalov
Vytvoření a ověření kondičního tréninkového programu "In-line skatingu" BP Michalov
Vytvoření a ověření cvičebního programu ze základních úpolů se zaměřením na rozvoj pohybových schopností u žáků na 1. stupni ZŠ DP NŠ Michalov
Zjištění současného stavu výuky úpolových disciplín a zájmu žáků i učitelů o úpoly v rámci výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ v Jižních Čechách DP NŠ Michalov
Vytvoření a ověření programu pohybové sestavy složené z psychorelaxačních cvičení východních zdravotních cvičení využitelných na 1. stupni ZŠ DP NŠ Michalov
Vytvoření a ověření programu pohybové sestavy psychorelaxačních cvičení z východních zdravotních cvičení využitelných na 2. stupni ZŠ DP ZŠ Michalov
Vytvořit a ověřit výukový program sebeobrany použitelný v rámci povinné i mimotřídní formy TV na 2. stupni ZŠ DP ZŠ Michalov
Zjištění současného stavu výuky úpolových disciplín a zájmu žáků i učitelů o úpoly v rámci výuky tělesné výchovy na středních školách v Jižních Čechách (případně ve vybraném regionu ČR) DP SŠ Michalov
Návrh a vytvoření kondičně-tréninkového programu z pohybových dovedností vybraných úpolových aktivit, zaměřeného na rozvoj a zvýšení úrovně pohybových schopností u studentů střední školy DP SŠ Michalov
Návrh a ověření programu sebeobrany pro výuku tělesné výchovy v hodinách na střední škole formou multimediálního zpracování DP SŠ Michalov
     
Srovnání úvodní a závěrečné tréninkové jednotky hráčů fotbalu kategorie U9 v klubu SK Dynamo české Budějovice BP Požárek
Zjištění sportovního vyžití žáků 1.- 5. tříd na třech základních školách v Českých Budějovicích BP Požárek
Analýza vzniku a vývoje současného fitness programu Funkčního australského tréninku se zařazením FAT testové baterie BP Požárek
Analýza úvodní části tréninkové jednotky hráčů fotbalu mládežnické kategorie U9 v klubu SK Dynamo České Budějovice BP Požárek
Analýza úvodní části tréninkové jednotky hráčů fotbalu - mužské kategorie v klubu SK Dynamo České Budějovice, a.s. BP Požárek
Vytvoření souboru specializovaných balančních průpravných cvičení u hráčů fotbalu, věková kategorie U9 klubu SK Dynamo České Budějovice BP Požárek
Zjištění tělesného složení zaměstnanců pracujících manuálně na trojsměrný provoz v průmyslové zóně v Písku BP Požárek
     
Komparativní analýza používání dopingových látek v jednotlivých sportovních odvětvích ve světě (mimo ČR) DP SŠ Vobr
Komparativní analýza používání dopingových látek v jednotlivých sportovních odvětvích v České republice DP SŠ Vobr
Analýza věkové struktury házenkářských družstev na OH, MS a ME v letech 1970 - 2011 BP ZŠ Vobr
Analýza věkové struktury lyžařů sjezdařů v jednotlivých disciplínách v rámci OH, MS a Světových pohárů v letech 1970 - 2011 BP ZŠ Vobr
Zjištění míry přetížení dětského organismu v důsledku nadměrné zátěže školní brašnou ve vybraném okrese DP NŠ Vobr
Zjištění míry přetížení dětského organismu v důsledku nadměrné zátěže školní brašnou v okrese České Budějovice DP NŠ Vobr
Monitoring srdeční frekvence při tréninkovém a zápasovém zatížení u vybraného florbalového družstva BP Vobr
Monitoring srdeční frekvence při tréninkovém a zápasovém zatížení u vybraného hokejového družstva BP Vobr
Vypracování metodiky pro stanovení základních somatických parametrů u hráčů ledního hokeje v žákovských kategoriích BP Vobr
Vypracování metodiky pro stanovení základních somatických parametrů u hráčů ledního hokeje v dorosteneckých a juniorských kategoriích BP Vobr

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2001 Martin Toman