Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

TÉMATA ZADÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ PRO AR 2019/2020

 

Do 20. 4. 2020 si student vybere téma a musí kontaktovat vedoucího vybrané kvalifikační práce pro vytvoření zadání.

 

NÁZEV ZADÁNÍ BP/DP VEDOUCÍ PRÁCE b.t.
Vytvoření a ověření programu pro kroužek sportovní gymnastiky dívek na prvním stupni ZŠ DP 1. st. ZŠ Bago
Abalýza kauzality mezi vývojem nářadí a vývojem sestav ve sportovní gymnastice žen DP 1. st. ZŠ Bago
Analýza současného stavu praktické výuky oborového studia tělesné výchovy v ČR DP TV jedn. učitelství SŠ Bago
Srovnání úrovně vybraných pohybových schopností dětí mladšího školního věku ve vybraných sportovních odvětvích DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Bago
Ověření vlivu sportovní gymnastiky na rozvoj obratnostních a silových schopností DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Bago
Analýza volnočasových pohybových aktivit vybraného vzorku žáků na školách DP, učitelství ZŠ, SŠ Bago
Ověření vlivu tréninkového programu s gymnastickými prvky na rozvoj pohybových schopností ve vybraném sportu DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Bago
Hodnocení úrovně motoriky sportovních gymnastek pomocí testové baterie MABC-2 DP Učitelství ZŠ Bago
Historicko srovnávací studie pravidel sportovní gymnastiky mužů a jejich vlivu na charakter cvičení BP BTV1 Bago
Zjištění stresových vlivů u výkonnostních sportovců pomocí STAI BP BTV1 Bago
Testování výskoku jednonož a obounož u výkonnostních sportovních gymnastek BP BTV1 Bago
Vytvoření didaktického programu průpravných gymnastických cvičení pro současné pojetí sportovní gymnastiky ve formě multimediálního DVD BP BTV1 Bago
Vytvoření souboru specializovaných průpravných cvičení pro sportovní gymnastiku využitelných při výuce na školách BP BTV1 Bago
Návrh struktury tréninkového programu ve sportovní gymnastice mládeže a ověření jeho funkčnosti v praxi BP BTV1 Bago
Komparační analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů rozdílné úrovně ve vybraném sportovním odvětví BP BTV1 Bahenský
Komparační analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů různých sportovních odvětví BP BTV1 Bahenský
Komparační analýza aerobních a anaerobních předpokladů u vybraného týmu či skupiny sportovců v různých obdobích makrocyklu BP BTV1 Bahenský
Analýza víceleté sportovní přípravy vrcholového atleta – běžce na střední či dlouhé tratě BP BTV1 Bahenský
Analýza sportovních začátků mezinárodně úspěšných českých atletů ve vybrané atletické disciplíně BP BTV1 Bahenský
Analýza úspěšnosti mládežnických reprezentantů v dospělém věku ve vybrané atletické disciplíně BP BTV1 Bahenský
Analýza vývoje výkonnosti v jedné vybrané atletické disciplíně v kategorii dospělých (muži: 200 m, 3000 m př., ženy: 1500 m, 5000 m, hody, skoky, maratón, nebo porovnat 1 běžeckou, 1 sprinterskou, 1 skokanskou a 1 vrhačskou disciplínu) BP BTV1 Bahenský
Komparační analýza závodních výkonů a výsledků laboratorních testů, jako indikátorů předpokladů u vrcholových či výkonnostních sportovců ve vybraném vytrvalostním sportu BP BTV1 Bahenský
Analýza vývoje atletiky v Jihočeském kraji v posledních 20 letech BP BTV1 Bahenský
Analýza míry zlepšení sportovní výkonnosti u běžců v adolescentním věku BP BTV1 Bahenský
Stanovení ekonomiky běhu prostřednictvím laboratorního měření a její význam pro úroveň výkonu u vytrvalostních běžců BP BTV1 Bahenský
Analýza vývoje věkové struktury vrcholových sportovců ve vybrané atletické disciplíně (sprinty, skoky, vrhy) v kategorii dospělých v ČR 1945–2018 BP BTV1 Bahenský
Sledování ekonomiky dýchání při různých intenzitách zátěže a její změny vlivem intervenčního dechového programu u běžců vytrvalců BP BTV1 Bahenský
Komparace zapojení preferenční a dominantní dolní končetiny při Wingate testu u vybraných skupin vrcholových sportovců BP BTV1 Bahenský
Zjištění souvislosti mezi motorickou lateralitou a lateralitou složení těla prostřednictvím laboratorního testování BP BTV1 Bahenský
Sledování dynamiky změn saturace kyslíkem u sportovních potápěčů na nádech při různě dlouhé apnoi BP BTV1 Bahenský
Porovnání výsledků testu spiroergometrie na běhátku a bicyklovém ergometru u sportovců s rozdílnou specializací (fotbal, hokej) BP BTV1 Bahenský
Využití variability srdeční frekvence pro zjištění výkonnostních předpokladů u vytrvalostních sportovců BP BTV1 Bahenský
Vytvoření a ověření tréninkového programu pro zlepšení obratnostních schopností fotbalistů mladšího školního věku BP BTV1 Krajcigr
Analýza věkové struktury házenkářských družstev na MS a ME BP BTV1 Krajcigr
Analýza věkové struktury u basketbalových družstev na MS a ME BP BTV1 Krajcigr
Komplexní analýza volejbalového podání a jeho vlivu na úspěšnost přihrávky ve VK Jihostroj ČB BP BTV1 Krajcigr
Vytvoření a ověření tréninkového programu pro zlepšení výskoku u vybraného volejbalového družstva BP BTV1 Krajcigr
Vytvoření a ověření silového tréninkového programu pro rozvoj výskoku ve vybraném družstvu mládežnického basketbalu BP BTV1 Krajcigr
Analýza úspěšnosti trestných hodů v základní části KNBL v sezóně 2018/2019 a její vliv na vítězství v utkání BP BTV1 Krajcigr
Analýza vzniku a vývoje basketbalu vozíčkářů v Evropě BP BTV1, DP SŠ, ZŠ Kursová
Analýza paralympijského hnutí v databázi EBSCO DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ, BTV1 Kursová
Zpracování techniky a metodiky jízdy na monoski formou instruktážního DVD DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Kursová
Komparace tělesného sebepojetí u posluchačů studijních oborů tělesné výchovy na začátku a konci studia DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ, BTV1 Kursová
Analýza využití pohybových aktivit při vytváření body image u posluchačů studijního oboru Učitelství pro mateřské školy DP učitelství MŠ Kursová
Analýza vlivu aroma masáží na psychickou regeneraci u vybraného vzorku klientů BP BTV1, DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Kursová
Analýza psychoterapeutického efektu reflexní techniky míčkování u jedinců s dechovými obtížemi DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ, BTV1 Kursová
Analýza využití pohybových aktivit při utváření body image u posluchaček studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ DP učitelství ZŠ Kursová
Navržení a ověření cvičebního programu zaměřeného na kompenzaci hyperkyfózy hrudní páteře BP BTV1 Malátová
Navržení a ověření cvičebního programu zaměřeného na kompenzaci hyperlordózy bederní páteře BP BTV1 Malátová
Vyšetření nejčastějších svalových dysbalancí u závodníků Crossfitu ve věku 20–30 let ve fitness centru Bcross Gym v Českých Budějovicích a Prachaticích BP BTV1 Mikolášková
Diagnostika pohybového aparátu s využitím funkčních svalových testů u studentů oboru Tělesná výchova a sport na začátku a na konci prvního ročníku BP BTV1 Mikolášková
Sestavení kompenzačního programu pro závodníky Dragon Boat a ověření jeho proveditelnosti BP BTV1 Mikolášková
Didaktické a metodologické postupy tejpování v oblasti kolenního kloubu. Srovnání různých technik tejpování za pomoci pevných a pružných pásek. BP BTV1 Mikolášková
Sestavení didaktických postupů auto-myofasciálního uvolnění s pomůckami mini foam roller, dual point massage, hedgehog massage, triggerpoint massage ball a jejich ověření proveditelnosti BP BTV1 Mikolášková
Sestavení kompenzačního programu s využitím závěsného systému TRX a ověření jeho proveditelnosti. BP BTV1 Mikolášková
Zjištění vlivu dietární intervence na stav antioxidačního spektra u fotbalistů BP BTV1 Schuster
Zjištění změn v tělesné konstituci během tréninkového roku u fotbalistů žákovských kategorií BP BTV1 Schuster
Osobnost význačného pražského sportovce německého původu Emericha Ratha DP BP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve Zlivi BP Štumbauer
Osobnost význačné československé vodní slalomářky a kajakářky Ludmily Polesné DP BP Štumbauer
Osobnost význačného československého atleta a trenéra atletiky v Č. Budějovicích Karla Nedobitého DP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybraném městě jižních Čech, jihozápadních Čech a přilehlých částí Středočeského kraje a Kraje Vysočina BP Štumbauer
Historie německého „Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách“ v Praze (1878–1945) DP SŠ Štumbauer
Analýza podmínek pro tělesnou výchovu na ZŠ v Českých Budějovicích DP ZŠ Štumbauer
Analýza podpory vrcholového sportu v Československu a České republice BP Štumbauer
Analýza podmínek pro tělesnou výchovu na SŠ v Českých Budějovicích DP SŠ Štumbauer
Zjištění současné techniky sjíždění a zatáčení veřejnosti v České republice BP Štumbauer
Historie sportovního vodního záchranářství v České republice BP BTV1 Tlustý
Zpracování teorie a didaktiky vodní záchrany formou výukového DVD BP BTV1 Tlustý
Historie orelské tělesné výchovy a sportu ve vybrané župě BP BTV1 Tlustý
Historie Československého tělovýchovného svazu DP Učitelství SŠ Tlustý
Analýza úspěšnosti herních činností jednotlivce v utkání v ledním hokeji DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Vobr
Analýza úspěšnosti herních činností jednotlivce v utkání v ledním hokeji BP BTV1 Vobr
Retrospektivní analýza nejúspěšnějších klubů ve výchově mladých hokejových talentů v 70., 80. a 90. letech v České republice DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Vobr
Retrospektivní analýza zaměřená na zjištění nejúspěšnějších klubů ve výchově mladých hokejových talentů v 70., 80. a 90. letech v České republice BP BTV1 Vobr
Vytvoření jednotné evidence obsahující somatické faktory a motorickou výkonnost hráčů ledního hokeje HC Motor České Budějovice DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci DP NŠ Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na Základní a mateřské škole Dříteň DP NŠ Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na Základní škole Neulingerova 108 v Dačicích DP NŠ Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na Základní škole profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí DP NŠ Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na Základní škole logopedické v Týně nad Vltavou DP NŠ Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na Základní a mateřské škole ve Svaté Máří DP NŠ Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na Základní škole Grünwaldova 13 v Českých Budějovicích DP NŠ Vobr

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman