Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Bakalářské a diplomové práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Zadání BP a DP pro AR 2015/2016

 

Nejpozději do 27. 11. 2015 musí každý student, který si vybere téma DP, kontaktovat vedoucího kvalifikační práce, u BP je termín 29. 4. 2016.

 

NÁZEV ZADÁNÍ BP/DP VEDOUCÍ PRÁCE b.t.
Analýza volnočasových pohybových aktivit vybraného vzorku žáků na různých typech středních škol DP SŠ Bago
Analýza volnočasových pohybových aktivit vybraného vzorku žáků na druhém stupni základních škol na vesnici a ve městě DP ZŠ Bago
Srovnání současného stavu sportovní gymnastiky ve světě a u nás z hlediska metodiky, tréninku a povinných programů BP Bago
Analýza rozsahu a přiměřenosti výuky sportovní gymnastiky na 1. stupni ZŠ DP 1. st. ZŠ Bago
Srovnání současného stavu výuky sportovní gymnastiky na vysokých školách tělovýchovného zaměření v ČR DP SŠ, ZŠ Bago
Analýza rozsahu a přiměřenosti výuky sportovní gymnastiky na 2. stupni ZŠ DP ZŠ Bago
Ověření úrovně pohybových dovedností ve sportovní gymnastice na základních školách vybraného okresu (města) DP 2. st. ZŠ Bago
Vytvoření a ověření programu pro kroužek sportovní gymnastiky dívek na prvním stupni ZŠ DP 1. st. ZŠ Bago
Analýza možností a vhodnosti tréninkové zátěže dívek ve sportovní gymnastice v předškolním a mladším školním věku DP 2. st. ZŠ Bago
Zjištění úrovně rychlostních a silových schopností u sportujících a nesportujících dětí školního věku DP 2. st. ZŠ Bago
Srovnání úrovně pohybových schopností dětí mladšího (staršího) školního věku ve vybraných sportovních odvětvích DP 2. st. ZŠ Bago
Komparace vybraných kondičních předpokladů u týmů rozdílné úrovně ve vybraném sportovním odvětví BP Bahenský
Komparace vybraných kondičních předpokladů u týmů různých sportovních odvětví BP Bahenský
Komparace aerobních a anaerobních předpokladů u vybraného týmu či skupiny sportovců v různých obdobích makrocyklu BP Bahenský
Analýza víceleté sportovní přípravy vrcholového atleta BP Bahenský
Analýza víceleté sportovní přípravy vrcholové české plavkyně BP Bahenský
Analýza sportovních začátků mezinárodně úspěšných českých atletů BP Bahenský
Analýza úspěšnosti mládežnických reprezentantů v dospělém věku ve vybrané atletické disciplíně BP Bahenský
Analýza vývoje výkonnosti ve vybrané atletické disciplíně v kategorii dospělých BP Bahenský
Analýza změn vytrvalostních předpokladů u dárců krve na vybraném vzorku dárců krve u studentů oborového studia TVS na JU PF BP Bahenský
Analýza vlivu fyzické aktivity na zdravotní stav diabetiků na vybraném vzorku účastníků letního tábora diabetiků ve věku 11 - 15 let BP Bahenský
Komparace závodních výkonů a výsledků laboratorních testů, jako indikátorů předpokladů u vrcholových či výkonnostních sportovců ve vybraném vytrvalostním sportu BP Bahenský
Analýza traumatických stavů u sprinterů v atletice a návrh jejich následné eliminace a prevence v rámci nezbytné regenerace organismu BP Bahenský
Analýza vlivu lyžařského výcviku 1. ročníku oborového studia TVS na vybrané kondiční předpoklady BP Bahenský
Komparace tělesné zdatnosti dětí staršího školního věku v současnosti a před dvěma dekádami BP Bahenský
Monitoring úrovně pohybové zdatnosti žáků ZŠ a SŠ ve věkovém rozmezí 14-15 let v Soběslavi BP Kursová
Srovnání možností provozování pohybových či sportovních aktivit vozíčkářů ve dvou zvolených lokalitách DP ZŠ Kursová
Zjištění využívání aromaterapie v regenerační praxi ve zvolené lokalitě BP Kursová
Analýza integrace žáků se zdravotním postižením do základních škol v Písku BP Kursová
Srovnání možností provozování pohybových či sportovních aktivit vozíčkářů ve dvou zvolených lokalitách DP ZŠ Kursová
Srovnání stavu pohybové zdatnosti posluchaček 1. ročníku oboru "Učitelství pro MŠ" a oboru "Učitelství pro 1. stupeň ZŠ" na PF JU v Českých Budějovicích BP Kursová
Vytvoření a ověření intervenčního pohybového programu pro osobu s těžkým typem zdravotního postižení na základě cvičení Veroniky Sherbon BP Kursová
Analýza integrace žáků se zdravotním postižením do základních škol ve zvolené lokalitě DP NŠ Kursová
Analýza vlivu komplexní regenerace na sportovní výkon ve vybraném sportovním odvětví BP Malátová
Analýza vlivu komplexní regenerace na sportovní výkon ve vybraném sportovním odvětví BP Malátová
Analýza pohybového režimu lidí s oslabením pohybového systému a jejich vztahu k pohybové aktivitě BP Malátová
Zjištění nejčastějších funkčních poruch pohybového systému sportovně talentované mládeže ve vybrané sportovní disciplíně BP Malátová
Analýza pohybového režimu lidí s respiračním oslabením a jejich vztahu k pohybové aktivitě BP Malátová
Analýza pohybového režimu lidí s nadváhou, obezitou a jejich vztahu k pohybové aktivitě BP Malátová
Zjištění nejčastějších funkčních poruch pohybového systému sportovně talentované mládeže ve vybrané sportovní disciplíně BP Malátová
Zjištění nejčastějších funkčních poruch pohybového systému sportovně talentované mládeže ve vybrané sportovní disciplíně BP Malátová
Zjištění nejčastějších funkčních poruch pohybového systému dětí mladšího školního věku, v 1. a 2. třídě ZŠ ve zvoleném regionu DP NŠ Malátová
Zjištění nejčastějších funkčních poruch pohybového systému dětí mladšího školního věku, v 3. až 4. třídě ZŠ ve zvoleném regionu DP NŠ Malátová
Zjištění nejčastějších funkčních poruch pohybového systému dětí mladšího školního věku, v 5. třídě ZŠ ve zvoleném regionu DP NŠ Malátová
Vyšetření poruch dechového stereotypu a jejich vlivu na muskuloskeletální systém u studentů PF JU ve věku 19 až 25 let DP ZŠ Malátová
Vyšetření poruch dechového stereotypu a jejich vlivu na muskuloskeletální systém u studentů PF JU ve věku 19 až 25 let DP ZŠ Malátová
Vytvoření a ověření výukového metodicko-kondičního program džudó pro děti a mládež formou multimediálního zpracování BP Michalov
Vytvoření a ověření výukového programu "sebeobrany - cvičení s využitím zbraní" DP ZŠ jednoobor Michalov
Vytvoření výukového programu "sebeobrany - cvičení s využitím zbraní" pro výuku TV na SŠ DP SŠ Michalov
Analýza denního režimu, energetického výdeje a návrh energetického krytí (ekvivalentu) u studentů oborů Tv a sportu PF na kurzech cykloturistiky DP NŠ certif. Michalov
Analýza pohybových činností žáků mladšího školního věku na 1. stupni (vybrané) v režimu základní školy ve vybraném regionu DP NŠ Michalov
Analýza pohybových činností v kontextu s energetickým krytím a výživovými zvyklostmi posluchaček oboru "Učitelství pro 1. stupeň ZŠ" na PF JU v Českých Budějovicích DP NŠ Michalov
Vytvoření a ověření programu psychorelaxačních cvičení a sestav východních zdravotních systémů formou multimediálního zpracování BP Michalov
Návrh a ověření výukového programu sebeobrany se zaměřením na páky, porazy a znehybnění formou natočení videoprogramu BP Michalov
Návrh a ověření výukového programu sebeobrany se zaměřením na využití úderů, kopů a podmetů formou natočení videoprogramu BP Michalov
Vytvoření a ověření kondičního tréninkového programu "In-line skatingu" BP Michalov
Vytvoření a ověření cvičebního programu ze základních úpolů se zaměřením na rozvoj pohybových schopností u žáků na 1. stupni ZŠ DP NŠ Michalov
Zjištění současného stavu výuky úpolových disciplín a zájmu žáků i učitelů o úpoly v rámci výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ v Jižních Čechách DP NŠ Michalov
Vytvoření a ověření programu pohybové sestavy složené z psychorelaxačních cvičení východních zdravotních cvičení využitelných na 1. stupni ZŠ DP NŠ Michalov
Vytvoření a ověření programu pohybové sestavy psychorelaxačních cvičení z východních zdravotních cvičení využitelných na 2. stupni ZŠ DP ZŠ Michalov
Vytvoření a ověření výukového programu sebeobrany použitelný v rámci povinné i mimotřídní formy TV na 2. stupni ZŠ DP ZŠ Michalov
Zjištění současného stavu výuky úpolových disciplín a zájmu žáků i učitelů o úpoly v rámci výuky tělesné výchovy na středních školách v Jižních Čechách (případně ve vybraném regionu ČR) DP SŠ Michalov
Návrh a vytvoření kondičně-tréninkového programu z pohybových dovedností vybraných úpolových aktivit, zaměřeného na rozvoj a zvýšení úrovně pohybových schopností u studentů střední školy DP SŠ Michalov
Návrh a ověření programu sebeobrany pro výuku tělesné výchovy v hodinách na střední škole formou multimediálního zpracování DP SŠ Michalov
Výskyt zranění v kolenním kloubu ve vybrané sportovní hře/ v individuálním sportu z kineziologického pohledu DP Psalman
Výskyt zranění v ramenním kloubu ve vybrané sportovní hře/ v individuálním sportu z kineziologického pohledu DP Psalman
Výskyt zranění v loketním kloubu ve vybrané sportovní hře/ v individuálním sportu z kineziologického pohledu DP Psalman
Výskyt zranění zápěstí ve vybrané sportovní hře/ v individuálním sportu z kineziologického pohledu DP Psalman
Kineziologická analýza fotbalového kopu DP Psalman
Kineziologická analýza volejbalového úderu DP Psalman
Biomechanická analýza vybraného úderu v tenise BP Psalman
Biomechanická analýza rekreační chůze BP Psalman
Biomechanická analýza vybraného volejbalového úderu BP Psalman
Ověření a explanace použití nejmodernějších materiálů a technologií v běžeckém lyžování z pohledu mechaniky BP Psalman
Ověření a explanace použití nejmodernějších materiálů a technologií ve sjezdovém lyžování z pohledu mechaniky BP Psalman
Stres a jeho zvládání ve vybraném sportu BP Psalman
Motivace a její vliv na sportovní výkon ve vybraném sportu BP Psalman
Rituály využívané v kolektivních resp. Individuálních sportech a jejich význam BP Psalman
Osobnost význačného pražského sportovce německého původu Emericha Ratha BP Štumbauer
Osobnost význačného tělovýchovného funkcionáře Emanuela Bosáka BP Štumbauer
Historie učitelských ústavů v Českých Budějovicích se zaměřením na tělovýchovnou část jejich činnosti BP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu v Blatné BP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve Zlivi BP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu v Třeboni BP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu v Českém Krumlově BP Štumbauer
Historie německého lyžování v Českých zemích BP Štumbauer
Vývoj a srovnání tělovýchovné části vzdělání učitelů 1. stupně ZŠ DP NŠ Štumbauer
Historie německého "Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách" v Praze (1878 - 1945) DP SŠ Štumbauer
Historie německého "Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách" v Praze (1878 - 1945) DP ZŠ Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybraném městě jižních Čech BP Štumbauer
Historie tělovýchovných zařízení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích DP SŠ Štumbauer
Historie tělovýchovných zařízení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích DP ZŠ Štumbauer
Historie německého sportu v ČSR v letech 1918 až 1938 DP SŠ Štumbauer
Historie sportovního vodního záchranářství v České republice BP Tlustý
Historie FK Viktoria Žižkov do roku 1945 BP Tlustý
Historie tělesné výchovy a sportu v Táboře do roku 1945 BP Tlustý
Historie ragby na území České republiky BP Tlustý
Analýza věkové struktury házenkářských družstev na OH, MS a ME od roku 1970 DP ZŠ jednoobor Vobr
Analýza věkové struktury lyžařů v jednotlivých disciplínách v rámci OH, MS a Světových pohárů od roku 1970 DP ZŠ jednoobor Vobr
Vytvoření a ověření zásobníku her ve vodním prostředí pro děti v předškolním a mladším školním věku DP NŠ Vobr
Monitoring srdeční frekvence v rámci tréninkového a zápasového zatížení u vybraného florbalového družstva BP Vobr
Monitoring srdeční frekvence v rámci tréninkového a zápasového zatížení u vybraného hokejového družstva BP Vobr
Vypracování metodiky a norem pro stanovení základních somatických parametrů u hráčů ledního hokeje v dorosteneckých a juniorských kategoriích BP Vobr
Návrh a ověření krasobruslařské kondiční přípravy v žákovských kategorií BK Č. Budějovicích BP Vobr

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman