Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Bakalářské a diplomové práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Zadání BP a DP pro AR 2014/2015

 

Nejpozději do 28. 11. 2014 musí každý student, který si vybere téma BP/DP, kontaktovat vedoucího kvalifikační práce, u BP je termín 30. 4. 2015.

 

NÁZEV ZADÁNÍ BP/DP VEDOUCÍ PRÁCE b.t.
Analýza volnočasových pohybových aktivit vybraného vzorku žáků na středních školách DP SŠ Bago
Analýza volnočasových pohybových aktivit vybraného vzorku žáků na základních školách DP ZŠ Bago
Analýza rozsahu a přiměřenosti výuky sportovní gymnastiky na 1. stupni ZŠ DP NŠ Bago
Srovnání současného stavu výuky sportovní gymnastiky na vysokých školách v ČR DP SŠ, ZŠ Bago
Analýza rozsahu a přiměřenosti výuky sportovní gymnastiky na 2. stupni ZŠ DP ZŠ Bago
Ověření úrovně pohybových dovedností ve sportovní gymnastice na základních školách vybraného okresu (města) DP ZŠ
jednoobor
Bago
Vytvoření a ověření programu pro kroužek sportovní gymnastiky dívek na 1. stupni ZŠ DP NŠ Bago
Gymnastický trénink dívek v předškolním a mladším školním věku DP ZŠ
jednoobor
Bago
Zjištění úrovně rychlostních a silových schopností u sportujících a nesportujících dětí školního věku DP ZŠ
jednoobor
Bago
Srovnání úrovně pohybových schopností dětí mladšího (staršího) školního věku ve vybraných sportovních odvětvích DP ZŠ
jednoobor
Bago
Srovnání současného stavu sportovní gymnastiky ve světě a u nás z hlediska metodiky, tréninku, realizačních týmů a marketingu BP Bago
Komparace vybraných kondičních předpokladů u týmů rozdílné úrovně v daném sportovním odvětví BP Bahenský
Komparace vybraných kondičních předpokladů u týmů různých sportovních odvětví BP Bahenský
Komparace aerobních a anaerobních předpokladů u vybraného týmu či skupiny sportovců v různých obdobích makrocyklu BP Bahenský
Analýza víceleté sportovní přípravy vrcholového atleta BP Bahenský
Analýza atletických začátků úspěšných českých atletů mezinárodní úrovně BP Bahenský
Analýza úspěšnosti mládežnických reprezentantů v dospělém věku ve vybrané atletické disciplíně BP Bahenský
Silová příprava cyklisty je důležitou součástí zimní přípravy BP Bahenský
Analýza vývoje výkonnosti ve vybrané atletické disciplíně v kategorii dospělých BP Bahenský
Analýza změn vytrvalostních předpokladů u dárců krve BP Bahenský
Analýza denního režimu a energetického výdeje studentů PF na kurzech běžeckého lyžování a cyklistiky BP Bahenský
Analýza denního režimu, energetického výdeje a návrh energetického krytí (ekvivalentu) u studentů oborů Tv a sportu PF na kurzech běžeckého lyžování BP Bahenský
Vytvoření a ověření specializovaného souboru kompenzačních cviků v tréninkové přípravě vrcholových kanoistů na divoké vodě BP Buchtel
Posouzení vlivu vodní turistiky na region Českokrumlovska BP Buchtel
Analýza věkové struktury vodních slalomářů - medailistů z OH, MS a Světových pohárů od roku 1990 BP Buchtel
Posouzení vlivu životosprávy na výkon závodníka ve vodním slalomu BP Buchtel
Posouzení vlivu prostorové orientace a vnitřní představivosti na proces osvojení si specifické dovednosti - eskymáckého obratu BP Buchtel
Analýza sportovní výkonnosti u úspěšných závodníků ve vodním slalomu od roku 1990 BP Buchtel
Analýza a srovnání změn v choreografiích sportovního aerobiku v kategoriích jednotlivců na MS v Praze v roce 2003 a 2014 BP Fišerová
Zjištění a srovnání hodnot tepové frekvence (TF) u lektorů vybraných forem kondičního cvičení BP Fišerová
Zjištění a srovnání hodnot tepové frekvence v průběhu sestav sportovního aerobiku u věkové kategorie kadeti 11-13 let a junioři 14-16 let v tréninkovém zatížení BP Fišerová
Zjištění využívání aerobních cvičení v hodinách TV na vzorku středních škol ve vybraném městě či okrese BP Fišerová
Historie sportu pro osoby se zdravotním postižením ve světě BP SŠ Kursová
Zjištění stavu stavebních bariér ve veřejnoprávních budovách pro osoby s tělesným postižením (komparace dvou odlišných lokalit - bude upřesněno. Kromě lokalit: Třeboň, Jindřichův Hradec, Praha, České Budějovice, Jihlava, Soběslav, Tábor). BP Kursová
Historie sportu pro osoby se zdravotním postižením v Českých zemích BP SŠ Kursová
Komparace možností provozování pohybových či sportovních aktivit vozíčkářů ve dvou zvolených lokalitách DP ZŠ Kursová
Komparace možností provozování pohybových či sportovních aktivit vozíčkářů ve dvou zvolených lokalitách DP ZŠ Kursová
Vytvoření a ověření intervenčního pohybového programu pro děti s mentální disabilitou na základě cvičení Veroniky Sherborn DP NŠ Kursová
Vzájemná kauzalita pohybových činností a výživových zvyklostí posluchaček oboru Učitelství pro MŠ na PF JU v Českých Budějovicích BP Kursová
Monitoring a komparace výuky atletiky na základních školách v Českých Budějovicích BP Kursová
Analýza vlivu komplexní regenerace na sportovní výkon ve vybraném sportovním odvětví BP Malátová
Analýza vlivu komplexní regenerace na sportovní výkon ve vybraném sportovním odvětví BP Malátová
Analýza pohybového režimu diabetiků 2. typu a jejich vztahu k pohybové aktivitě BP Malátová
Zjištění nejčastějších funkčních poruch pohybového systému sportovně talentované mládeže ve vybrané sportovní disciplíně BP Malátová
Zjištění nejčastějších funkčních poruch pohybového systému sportovně talentované mládeže ve vybrané sportovní disciplíně BP Malátová
Zjištění nejčastějších funkčních poruch pohybového systému dětí mladšího školního věku, konkrétně v 1. a 2. třídě na základních školách ve zvoleném regionu DP NŠ Malátová
Zjištění nejčastějších funkčních poruch pohybového systému dětí mladšího školního věku, konkrétně v 3. až 4. třídě na základních školách ve zvoleném regionu DP NŠ Malátová
Zjištění nejčastějších funkčních poruch pohybového systému dětí mladšího školního věku, konkrétně v 5. třídě na základních školách ve zvoleném regionu DP NŠ Malátová
Vyšetření poruch dechového stereotypu a jejich vlivu na muskuloskeletální systém u studentů PF JU ve věku 19 až 25 let DP ZŠ Malátová
Vyšetření poruch dechového stereotypu a jejich vlivu na muskuloskeletální systém u studentů PF JU ve věku 19 až 25 let DP ZŠ Malátová
Vytvoření a ověření výukového metodicko-kondičního program džudó pro děti a mládež formou multimediálního zpracování BP Michalov
Vytvořit a ověřit výukový program "sebeobrany - cvičení s využitím zbraní" DP ZŠ
jednoobor
Michalov
Vytvořit výukový program "sebeobrany - cvičení s využitím zbraní" pro výuku TV na SŠ DP SŠ Michalov
Analýza denního režimu, energetického výdeje a návrh energetického krytí (ekvivalentu) u studentů oborů Tv a sportu PF na kurzech cykloturistiky DP NŠ
certif.
Michalov
Analýza pohybových činností žáků mladšího školního věku na 1. stupni (vybrané) v režimu základní školy ve vybraném regionu DP NŠ Michalov
Analýza pohybových činností v kontextu s energetickým krytím a výživovými zvyklostmi posluchaček oboru "Učitelství pro 1. stupeň ZŠ" na PF JU v Českých Budějovicích DP NŠ Michalov
Vytvoření a ověření programu psychorelaxačních cvičení a sestav východních zdravotních systémů formou multimediálního zpracování BP Michalov
Návrh a ověření výukového programu sebeobrany se zaměřením na páky, porazy a znehybnění formou natočení videoprogramu BP Michalov
Návrh a ověření výukového programu sebeobrany se zaměřením na využití úderů, kopů a podmetů formou natočení videoprogramu BP Michalov
Vytvoření a ověření kondičního tréninkového programu "In-line skatingu" BP Michalov
Vytvoření a ověření cvičebního programu ze základních úpolů se zaměřením na rozvoj pohybových schopností u žáků na 1. stupni ZŠ DP NŠ Michalov
Zjištění současného stavu výuky úpolových disciplín a zájmu žáků i učitelů o úpoly v rámci výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ v Jižních Čechách DP NŠ Michalov
Vytvoření a ověření programu pohybové sestavy složené z psychorelaxačních cvičení východních zdravotních cvičení využitelných na 1. stupni ZŠ DP NŠ Michalov
Vytvoření a ověření programu pohybové sestavy psychorelaxačních cvičení z východních zdravotních cvičení využitelných na 2. stupni ZŠ DP ZŠ Michalov
Vytvořit a ověřit výukový program sebeobrany použitelný v rámci povinné i mimotřídní formy TV na 2. stupni ZŠ DP ZŠ Michalov
Zjištění současného stavu výuky úpolových disciplín a zájmu žáků i učitelů o úpoly v rámci výuky tělesné výchovy na středních školách v Jižních Čechách (případně ve vybraném regionu ČR) DP SŠ Michalov
Návrh a vytvoření kondičně-tréninkového programu z pohybových dovedností vybraných úpolových aktivit, zaměřeného na rozvoj a zvýšení úrovně pohybových schopností u studentů střední školy DP SŠ Michalov
Návrh a ověření programu sebeobrany pro výuku tělesné výchovy v hodinách na střední škole formou multimediálního zpracování DP SŠ Michalov
Vytvoření programu kompenzačních cvičení u mládežnických fotbalových kategorií formou DVD BP Požárek
Vytvoření programu kompenzačních cvičení u dospělých hráčů fotbalu formou DVD BP Požárek
Analýza úvodní části tréninkové jednotky 3 dorosteneckých týmů v klubu SK Dynamo České Budějovice BP Požárek
Srovnání tělesného složení během přípravného období u hráčů fotbalu v klubu SK Dynamo České Budějovice, věkové kategorie U16 BP Požárek
Srovnání tělesného složení během přípravného období u hráčů fotbalu v klubu SK Slavia České Budějovice, věkové kategorie U19 BP Požárek
Analýza herních formací na MS ve fotbale v roce 2010 a 2014 DP Požárek
Analýza předzápasového rozcvičení u reprezentačních hráčů fotbalu - Česká republika, Holandsko a Spojené státy americké BP Požárek
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybraném městě jižních Čech BP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybraném městě jižních Čech BP Štumbauer
Historie německého lyžování v Českých zemích BP Štumbauer
Vývoj a srovnání tělovýchovné části vzdělání učitelů 1. stupně ZŠ DP NŠ Štumbauer
Historie německého "Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách" v Praze (1878 - 1945) DP SŠ Štumbauer
Historie německého "Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách" v Praze (1878 - 1945) DP ZŠ Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybraném městě jižních Čech BP Štumbauer
Historie tělovýchovných zařízení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích DP SŠ Štumbauer
Historie tělovýchovných zařízení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích DP ZŠ Štumbauer
Historie německého sportu v ČSR v letech 1918 až 1938 DP SŠ Štumbauer
Historie florbalu v České republice BP Tlustý
Historie československého basketbalu do roku 1945 BP Tlustý
Analýza věkové struktury házenkářských družstev na OH, MS a ME od roku 1970 DP ZŠ
jednoobor
Vobr
Analýza věkové struktury lyžařů v jednotlivých disciplínách v rámci OH, MS a Světových pohárů od roku 1970 DP ZŠ
jednoobor
Vobr
Vytvoření a ověření zásobníku her ve vodním prostředí pro děti v předškolním a mladším školním věku DP NŠ Vobr
Zjištění přetížení dětského organismu v důsledku nadměrné zátěže školní brašnou v okrese Č. Budějovice DP NŠ Vobr
Monitoring srdeční frekvence v rámci tréninkového a zápasového zatížení u vybraného florbalového družstva BP Vobr
Monitoring srdeční frekvence v rámci tréninkového a zápasového zatížení u vybraného hokejového družstva BP Vobr
Vypracování metodiky a norem základních somatických parametrů u hráčů ledního hokeje v žákovských kategoriích BP Vobr
Vypracování metodiky a norem pro stanovení základních somatických parametrů u hráčů ledního hokeje v dorosteneckých a juniorských kategoriích BP Vobr
Návrh a ověření krasobruslařské kondiční přípravy v žákovských kategorií BK Č. Budějovicích BP Vobr
Vytvoření a ověření specializovaného souboru posilovacích cviků pro sportovce po zranění kolenních vazů BP Vobr

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman