Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Zadání BP a DP pro AR 2017/2018

 

Nejpozději do 24. 11. 2017 musí každý student, který si vybere téma DP, kontaktovat vedoucího kvalifikační práce, u BP je termín 27. 4. 2018.

 

NÁZEV ZADÁNÍ BP/DP VEDOUCÍ PRÁCE b.t.
Ověření úrovně gymnastických pohybových dovedností na první stupni ZŠ DP 1. st. ZŠ Bago
Ověření úrovně gymnastických pohybových dovedností na druhém stupni ZŠ DP TV jedn.
učitelství ZŠ, SŠ
Bago
Ověření úrovně gymnastických pohybových dovedností na druhém stupni ZŠ BP BTV1 Bago
Srovnání úrovně vybraných pohybových schopností dětí mladšího školního věku ve vybraných sportovních odvětvích DP TV jedn.
učitelství ZŠ, SŠ
Bago
Srovnání úrovně vybraných pohybových schopností dětí mladšího školního věku ve vybraných sportovních odvětvích BP BTV1 Bago
Ověření vlivu sportovní gymnastiky na rozvoj obratnostních a silových schopností DP TV jedn.
učitelství ZŠ, SŠ
Bago
Ověření vlivu sportovní gymnastiky na rozvoj obratnostních a silových schopností BP BTV1 Bago
Návrh struktury tréninkové jednotky ve sportovní gymnastice mládeže a ověření její funkčnosti v praxi BP BTV1 Bago
Ověření vlivu speciálního tréninkového programu s gymnastickými prvky na rozvoj pohybových schopností mladých fotbalistů DP TV jedn.
učitelství ZŠ, SŠ
Bago
Ověření vlivu speciálního tréninkového programu s gymnastickými prvky na rozvoj pohybových schopností mladých fotbalistů DP TV jedn.
učitelství SŠ
Bago
Využití testové baterie MABC-2 k hodnocení úrovně motoriky sportovních gymnastek DP učitelství ZŠ Bago
Komparační analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů rozdílné úrovně ve vybraném sportovním odvětví BP BTV1 Bahenský
Komparační analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů různých sportovních odvětví BP BTV1 Bahenský
Komparační analýza aerobních a anaerobních předpokladů u vybraného týmu či skupiny sportovců v různých obdobích makrocyklu BP BTV1 Bahenský
Analýza víceleté sportovní přípravy vrcholového atleta - běžce na dlouhé tratě BP BTV1 Bahenský
Analýza sportovních začátků mezinárodně úspěšných českých atletů ve vybrané atletické disciplíně BP BTV1 Bahenský
Analýza úspěšnosti mládežnických reprezentantů v dospělém věku ve vybrané atletické disciplíně (běhy na střední a dlouhé tratě - dívky) BP BTV1 Bahenský
Analýza vývoje výkonnosti v jedné vybrané atletické disciplíně v kategorii dospělých (muži: 100 m, 200 m, 3000 m překážek, maratón, ženy: 800 m, 1500 m, 5000 m BP BTV1 Bahenský
Komparační analýza závodních výkonů a výsledků laboratorních testů, jako indikátorů předpokladů u vrcholových či výkonnostních sportovců ve vybraném vytrvalostním sportu BP BTV1 Bahenský
Komparační analýza efektu dvou letních přípravných období u hokejového týmu při použití různých modelů přípravy BP BTV1 Bahenský
Současný trend vývoje atletiky v Jihočeském kraji BP BTV1 Bahenský
Analýzu vlivu soustředění ve vyšší nadmořské výšce na výkonnost běžců na střední a dlouhé tratě BP BTV1 Bahenský
Analýza vývoje věkové struktury vrcholových sportovců ve vybrané atletické disciplíně (běhy na střední a dlouhé tratě) v kategorii dospělých v ČR 1945 - 2017 BP BTV1 Bahenský
Zjištění možností provozování pohybových aktivit vozíčkářů BP BTV1 Kursová
Zjištění možností provozování pohybových aktivit vozíčkářů BP ZŠ Kursová
Historie sledge hokeje v ČR BP BTV1 Kursová
Historie sledge hokeje v ČR BP ZŠ Kursová
Historie basketbalu vozíčkářů v ČR BP BTV1 Kursová
Historie basketbalu vozíčkářů v ČR BP ZŠ Kursová
Navržení a ověření výukových jednotek tance v rámci hodin TV na 1. stupni základních škol DP NŠ Kursová
Návrh souboru kompenzačních cviků zaměřených na odstranění svalových dysbalancí v oblasti kolenního kloubu BP BTV1 Malátová
Návrh souboru kompenzačních cviků zaměřených na odstranění svalových dysbalancí v oblasti kyčelního kloubu BP BTV1 Malátová
Návrh souboru kompenzačních cviků zaměřených na odstranění svalových dysbalancí v oblasti ramenního kloubu BP BTV1 Malátová
Návrh souboru kompenzačních cviků zaměřených na odstranění svalových dysbalancí v oblasti hlezenního kloubu BP BTV1 Malátová
Zjištění nejčastějších funkčních poruch pohybového systému dětí mladšího školního věku DP 1. st. ZŠ Malátová
Navržení a ověření cvičebního programu zaměřeného na kompenzaci hyperkyfózy hrudní páteře DP ZŠ Malátová
Navržení a ověření cvičebního programu zaměřeného na kompenzaci hyperlordózy bederní páteře DP SŠ Malátová
Navržení a ověření cvičebního programu zaměřeného na kompenzaci skoliózy DP TV jedn. Malátová
Hodnocení úrovně motoriky dětí mladšího školního věku testovou baterií MABC-2 na dostupné škole DP ZŠ Malátová
Hodnocení úrovně motoriky dětí staršího školního věku testovou baterií MABC-2 na dostupné škole DP SŠ Malátová
Hodnocení úrovně motoriky dětí staršího školního věku testovou baterií MABC-2 na dostupné škole DP TV jedn. SŠ Malátová
Vytvoření a ověření programu pohybové sestavy psychorelaxačních cvičení Východních zdravotních cvičení, využitelných na 1. st. ZŠ DP NŠ Michalov
Analýza fyzické zátěže a stravovacího režimu u studentů učitelství 1. st. ZŠ DP NŠ Michalov
Analýza fyzické zátěže učitele TV 1. stupně ZŠ v rámci denního režimu školy a ve vyučovací jednotce TV DP NŠ Michalov
Analýza denní fyzické zátěže učitele TV 2. st. ZŠ ve vyučovací jednotce TV i v rámci denního režimu školy v kontextu s ostatními předměty DP ZŠ Michalov
Vytvoření a ověření programu pohybové sestavy s prvky psychorelaxačních a zdravotních Východních cvičení využitelných na 2. stupni ZŠ DP ZŠ Michalov
Zjištění fyzické zátěže, energetických nároků pohybových činností žáků a stravovacího režimu u žáků mladšího školního věku v režimu základní školy v regionu jižních Čech DP NŠ Michalov
Analýza denního režimu a fyzické zátěže u učitelů PF na kurzech cykloturistiky BP BTV1 NŠ
certifikát TV
Michalov
Analýza denního režimu a fyzické zátěže studentů oboru TV a sportu PF na kurzech cykloturistiky BP BTV1 Michalov
Analýza denního režimu a fyzické zátěže studentů oboru TV a sportu PF na lyžařských kurzech zaměřených na běžecké lyžování BP BTV1 Michalov
Vytvoření a ověření programu psychorelaxačních cvičení Východních zdravotních systémů, formou multimediálního zpracování BP BTV1 Michalov
Osobnost význačného pražského sportovce německého původu Emericha Ratha DP BP Štumbauer
Osobnost význačného československého tělovýchovného funkcionáře Emanuela Bosáka DP BP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve Zlivi BP Štumbauer
Osobnost význačné československé vodní slalomářky a kajakářky Ludmily Polesné DP BP Štumbauer
Historie německého lyžování v Českých zemích BP Štumbauer
Osobnost význačného československého atleta a trenéra atletiky v Č. Budějovicích Karla Nedobitého DP Štumbauer
Historickosrovnávací analýza tělovýchovné části vzdělání učitelů 1. stupně ZŠ DP NŠ Štumbauer
Historie německého "Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách" v Praze (1878 - 1945) DP SŠ Štumbauer
Historie německého "Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách" v Praze (1878 - 1945) DP ZŠ Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybraném městě jižních Čech, jihozápadních Čech a přilehlých částí Středočeského kraje a Kraje Vysočina BP Štumbauer
Historie německého sportu v ČSR v letech 1918 až 1938 DP SŠ Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu v Dolním Dvořišti, Rybníku, Horním Dvořišti a Českém Heršláku BP Štumbauer
Osobnost československého boxera Bohumila Němečka BP BTV1 Tlustý
Historie ragby v Československu a České republice BP BTV1 Tlustý
Historie tělesné výchovy a sportu v Táboře do roku 1945 do současnosti DP ZŠ Tlustý
Historie fotbalu na Táborsku BP BTV1 Tlustý
Historie volejbalu v českých zemích od roku 1945 do současnosti DP SŠ Tlustý
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybrané orelské župě BP BTV1 Tlustý
Analýza věkové struktury volejbalových družstev na OH, MS a ME v letech 1970 - 2016 DP TV jedn.
učitelství ZŠ, SŠ
Vobr
Analýza věkové struktury volejbalových družstev na OH, MS a ME v letech 1970 - 2016 BP BTV1 Vobr
Analýza věkové struktury basketbalových družstev na OH, MS a ME v letech 1970 - 2016 DP TV jedn.
učitelství ZŠ, SŠ
Vobr
Analýza věkové struktury basketbalových družstev na OH, MS a ME v letech 1970 - 2016 BP BTV1 Vobr
Analýza věkové struktury ženských házenkářských družstev na OH, MS a ME v letech 1970 - 2016 DP TV jedn.
učitelství ZŠ, SŠ
Vobr
Analýza věkové struktury ženských házenkářských družstev na OH, MS a ME v letech 1970 - 2016 BP BTV1 Vobr
Analýza věkové struktury lyžařů sjezdařů v jednotlivých disciplínách v rámci OH, MS a Světových pohárů v letech 1970 - 2016 DP TV jedn.
učitelství ZŠ, SŠ
Vobr
Analýza věkové struktury lyžařů sjezdařů v jednotlivých disciplínách v rámci OH, MS a Světových pohárů v letech 1970 - 2016 BP BTV1 Vobr
Srovnání výsledků testů MABC-2 a IOWA BRACE testu u žákovských kategorií HC Motor České Budějovice BP BTV1 Vobr
Zjištění míry přetížení dětského organismu v důsledku nadměrné zátěže školní brašnou DP NŠ Vobr
Analýza výsledků testů MABC-2 u dětí na prvním stupni ZŠ v souvislosti s jejich biologickým věkem DP NŠ Vobr

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman