Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Volitelná tělesná výchova

Od akademického roku 2008/2009 převzala Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty veškerou výuku volitelné tělesné výchovy na Jihočeské univerzitě. Každý student JU může během svého bakalářského studia absolvovat dva předměty volitelné tělesné výchovy (jeden v ZS a jeden v LS), a to buď semestrální nebo kurzovní formou. Pokud se student rozhodne pokračovat v navazujícím magisterském studiu, popřípadě doktorském studiu, má opět možnost si zapsat dva předměty volitelné tělesné výchovy (jeden v ZS a jeden v LS).

 

SEMESTRÁLNÍ FORMA výuky VTV:

 • nabízí výběr z velkého množství sportovních disciplín – Přehled (tento přehled je jen informační, nelze se přes něj přihlásit)
 • statut předmětu C, rozsah cvičení 1 hodina/týdně, 1 kredit, opakovaný zápis NE, zakončení zápočet

Manuál přihlášení do semestrální formy výuky VTV:

 • V IS/STAG si najděte předmět se zkratkou KTS/VTVZS (v zimním semestru), KTS/VTVLS (v letním semestru)
 • Po kliknutí na zkratku předmětu (VTVZS, VTVLS) se rozbalí přehled sportů
 • Vyberete sport a kliknete na „Uložit změny“

Pokud si otevřete rozvrh předmětu KTS/VTVZS nebo KTS/VTVLS, nabídne se časový přehled všech rozvrhovaných lekcí. Kliknutím na malé ikonky v dané lekci se zobrazí další informace (sport, obsazenost, vyučující apod.).

Minimální počet studentů pro otevření rozvrhové akce je stanoven na 5. Pokud se na danou hodinu nezapíše alespoň 5 studentů, rozvrhová akce nebude realizována. Student pak může navštěvovat jakoukoliv jinou rozvrhovou akci, kde bude volná kapacita. Pokud jiná rozvrhová akce nebude studentovi vyhovovat, na základě žádosti mu bude předmět bez sankcí odepsán.

 

KURZOVNÍ FORMA výuky VTV:

 • Pokud se student rozhodne splnit podmínky předmětů KTS/VTVZS nebo KTS/VTVLS formou kurzovní výuky, pak se v daném semestru v době zápisu/upřesňujícího zápisu elektronicky přihlásí na stránkách KTVS na zvolený kurz.
 • Nabídka výběrových letních kurzů je v této tabulce.

U kurzovní výuky je nutno se přihlásit na jednotlivé kurzy elektronicky po zveřejnění aktuální nabídky. Toto se netýká některých zahraničních kurzů, které se přihlašují pouze osobně u sekretářky katedry.

 

VÝBĚROVÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

 • Pokud student bude mít vyčerpány zápisy KTS/VTVZS a KTS/VTVLS a bude mít i nadále zájem navštěvovat některý sport z nabídky volitelné tělesné výchovy, může se do něho přihlásit v rámci Celoživotního vzdělávání na: https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost

  Cena kurzu je 560,- Kč za 13 lekcí (cena jedné lekce v rámci kurzu je tak 43,- Kč).

 •  

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman