Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost

PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

 

1. Užitný vzor

MALÁTOVÁ, R., PUČELÍK, J. Muscle dynamometer, particularly for measuring the muscles of deep stabilization spine system. Application 2012-25718 Czech utility model, the registration number of 23738 utility model.

 

2. Kapitola v monografii

MALÁTOVÁ, R., LUKEŠOVÁ, P. Regenerace sil jako součást tréninku basketbalistek. In DUVAČ, I. a kol. Výzkum ve sportovním tréninku II. Masarykova univerzita, 2013. 978-80-210-6278-8.

MALÁTOVÁ, R. Využití svalového dynamometru při korekci svalových dysbalancí v oblasti hlubokého stabilizačního systému páteře. In VOBR, R. a kol. Aplikovaná antropomotorika I. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 978-80-210-6031-9.

 

3. Publikace

a) s IF

MALÁTOVÁ, R., ROKYTOVÁ, J., ŠTUMBAUER J. The use of muscle dynamometer for correction of muscle imbalances in the area of deep stabilising spine systém. Proc Inst Mech Eng H. 2013. August;227(8):896-903. IF 2012 - 1.419

MALÁTOVÁ, R., DŘEVIKOVSKÁ, P. Testing procedures for abdominal muscles using the muscle dynamometer SD02. Proc Inst Mech Eng H. 2009 Nov;223(8):1041-8. IF 2009 - 1.364

MALÁTOVÁ, R., PUČELÍK, J., ROKYTOVÁ, J., KOLÁŘ, P. The objectification of therapeutical methods used for improvement of the deep stabilizing spinal system. Neuro Endocrinol Lett. 2007? 3: 315-320. IF 2006 - 0,924.

MALÁTOVÁ, R., PUČELÍK, J., ROKYTOVÁ, J., KOLÁŘ, P. Technical means for objectification of medical treatments in the area of the deep stabilisation spinal system. Neuro Endocrinol Lett. 2008? 1: 125-130. IF 2007 - 1,443.

 

b) bez IF

MALÁTOVÁ, R.. Vliv cílené pohybové aktivity na utváření návyku správného držení těla. Studia Kinanthropologica. 2012? 3: 248-254.

MALÁTOVÁ, R., MATĚJKOVÁ, V. Svalové dysbalance vyskytující se u fotbalistů a možnosti jejich kompenzace. Studia Kinanthropologica. 2011? 12(1):35-39.

VOBR, R., MALÁTOVÁ, R. Analysis of peak performance age in ice hockey. Sport & quality of life 2011, Book of abstrakt. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.

MALÁTOVÁ, R., DŘEVIKOVSKÁ, P. Test sed leh opakovaně z testové baterie UNIFITTEST a Brániční test v tělovýchovné praxi. Studia Kinanthropologica. 2010? 11(1):24-29.

MALÁTOVÁ, R., DŘEVIKOVSKÁ, P. Testování břišních svalů. Studia Kinanthropologica. 2008?1: 121-126.

MALÁTOVÁ, R., ROKYTOVÁ, J. Význam hlubokého stabilizačního systému v oblasti vertebrogenních obtíží. Studia Kinanthropologica. 2007?1: 17-22.

MALÁTOVÁ, R. Význam hlubokého stabilizačního systému páteře. Studia Kinanthropologica. 2007? 2: 89-96.

MALÁTOVÁ, R., ROKYTOVÁ, J. Role hlubokého stabilizačního systému páteře. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Disportare 2007. 2007? 2: 50-53.

KURSOVÁ, V., MALÁTOVÁ, R., MALIŇÁKOVÁ, L. Speciální olympiády jako významný prostředek integrace osobnosti mentálně handicapovaného jedince. Tělesná výchova a zdraví. 2004? 2: 62-66.

MALÁTOVÁ, R., KURSOVÁ, V. Sport massage. Adapted Physical Activities - European Dimensions. 2004? 1: 22-26.

KURSOVÁ, V., MALÁTOVÁ, R. The influence of the all-year physical education programme on the development of the basic kinetic skills and physical efiiciency of mentally disabled children. Adapted Physical Activities - European Dimensions. 2004? 1: 23.

 

Granty

Malátová, R., Kursová, V. (2004). Inovace předmětu Komplexní regenerace studia oborové tělesné výchovy. Grant FRVŠ č. 1087, JU České Budějovice.

Malátová, R., Kursová, V. (2004). Inovace předmětu Komplexní regenerace. Rozvojový projekt MŠMT č. 154, JU České Budějovice.

Projekt CZ.1.07/2.4.00/17.0035 "Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. - spoluřešitel

 

Citace na WOS

MALÁTOVÁ, R., DŘEVIKOVSKÁ, P. Testing procedures for abdominal muscles using the muscle dynamometer SD02. Proc Inst Mech Eng H. 2009 Nov;223(8):1041-8. PMID:20092100[PubMed - indexed for MEDLINE]

je citována na WOS autorem

KOLÁŘ, P., NEUWIRTH, J., ŠANDA, J., SUCHÁNEK, V., SVATÁ, Z., VOLEJNÍK, J., PIVEC, M. Analysis of diaphragm movement, during tidal breathing and duting Its Activation while breath holding, using MRI synchronized with spirometry. 2009, Physiol Res., vol. 58, no. 3, p. 383-92. ISSN 0862-8408

 

Účast na mezinárodních konferencích

Název akce: The Biomedical Basis of Elite Performance, 19. - 21. March 2012

Místo konání: The Queen Elizabeth II Conference Centre, Londýn, Velká Británie

Příspěvek: The use of muscle dynamometer for correction of muscle imbalances in the area of deep stabilising spine system

 

Stáže

  • Zahraniční stáž - CEEPUS PROGRAMME - University School of Physical Educatin in Poznaň, Poland - 2003
  • Zahraniční stáž - ERASMUS - PROGRAMME - Pedagogical University of Cracow, Poland - 2012
  • Odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice - spirometrie, Postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, Subkatedra tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, ČR - 2012

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman