Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost

PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D.

 

Tlustý, T. (2012). Historie basketbalového týmu YMCA Praha v meziválečném období. Studia Kinanthropologica, 13(2), 137-144.

Tlustý, T. (2012). Historie basketbalového týmu Uncas Praha v meziválečném období. Studia Kinanthropologica, 13(3), 332-337. (Příspěvek na konferenci Disportare 2012)

Tlustý, T., & Štumbauer, J. (2013). Nástin historie atletiky ve sportovním odboru YMCA České Budějovice. Česká Kinantropologie, 17(1), 30-43.

Tlustý, T., & Štumbauer, J. (2013). Tělesná výchova a sport v organizacích YMCA a YWCA v meziválečném Československu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Tlustý, T. (2013). Tělesná výchova a sport na letních táborech organizace YMCA v Československu. Studia Kinanthropologica, 14(1), 59-67.

Tlustý, T. (2013). The YMCA in Central European countries as one of the ways of Americanising Central Europe after the First World War (Base of information and methodological approaches to researching the issue). Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica, 49(2), 65-79.

Tlustý, T. (2014). Nástin vývoje sportu v místním sdružení YMCA v Českých Budějovicích v meziválečném období. Studia Kinanthropologica, 15(1), 37-47.

Tlustý, T. (2014). Cesta YMCA do střední Evropy po první světové válce. In L. Flemr, J. Němec & O. Novotný (Ed.), Pohybové aktivity ve vědě a praxi. (pp. 109 - 117). Praha: UK FTVS.

Tlustý, T. (2014). Nástin historie volejbalu v československé YMCA do roku 1939. Česká kinantropologie, 18(4), 44-59.

Tlustý, T. (2014). The YMCA's International Mission and Its Link to the Olympic Movement. Studies in Sport Humanities, No. 16, 45-53.

Tlustý, T. (2015). Pražská YMCA a její meziválečné basketbalové úspěchy. In J. Suchý et al. (Ed.), Scientia Movens. (pp. 174 - 183). Praha: UK FTVS.

Tlustý, T. (2015). The YMCA organisation and its physical education and sports activities in Europe during the First World War. Kultura fizyczna, 14(1), 27-44.

Tlustý, T. (2015). K historii tělesné výchovy a sportu v místním sdružení YMCA v Bratislavě v meziválečném období. Studia Sportiva, 9(1), 83-98.

Štumbauer, J., Tlustý, T., & Malátová, R. (2015). Vybrané kapitoly z historie tělesné výchovy, sportu a turistiky v českých zemích do roku 1918. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Tlustý, T., & Liška, J. (2015). Nástin šíření volejbalu v jednotlivých regionech meziválečného Československa. Studia Kinanthropologica, 16(2), 93-107.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman