Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

VTV zimní kurzy - přihlášení

 

kurz č. 8

AZ lyžování - licence - školení instruktorů lyžování
event. i pro opakující stud. (KTS/LKI)

Špičák – Sirotek - 11.12.-15.12.2017
vedoucí: Štumbauer

kapacita: 15 (+ 5 míst pro náhradníky)
zapsáno: 2

Mezní termín pro přihlášení a zaplacení kurzu: 4. 12. 2017

cena: ** / licence: 950,- stud. / 1.900,- ostatní
variabilní symbol: 91029 (platba ubytování a stravování na místě 600,-/den)
číslo účtu 104725778/0300, specifický symbol - rodné číslo studenta

** - platba na místě

 

Přihlašování na tento zimní kurz bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 4. 12. 2017; čtete-li tento text, je už pozdě.

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman